Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Uitzet in de Oosterschelde hervat

Stekelroggen met merkjes

YERSEKE - Voor het project ‘Haaien en roggen terug in de Noordzee’ van het Wereld Natuur Fonds en partners worden weer stekelroggen uitgezet in de Oosterschelde. Het doel van dit project is om te achterhalen waarheen de stekelroggen zich in het gebied verplaatsen en wat de groei is van de roggen.

Om de stekelroggen te kunnen volgen zijn er merkjes in de vinnen aangebracht, zogenoemde Petersen Disks. In deze merkjes zit geen GPS-zender, het zijn simpele plastic plaatjes met een unieke code en dus zijn de onderzoekers afhankelijk van meldingen van vissers die deze roggen eventueel in de vangst aantreffen.

Vorig najaar vond met veel tamtam een eerste uitzet van gekweekte stekelroggen in de Oosterschelde plaats. De bedoeling was toen de uitzet stapsgewijs op te voeren. Maar vanwege de winterkou is men snel gestopt. Vorige week is het project weer hervat. Vanuit het kweeklab in Utrecht gaan de roggen ter gewenning eerst in een oesterbassin alvorens ze in de Oosterschelde worden uitgezet. Bij elkaar gaat het om 270 stuks.

Omdat in de Westerschelde een akoestisch netwerk beschikbaar is worden daar eind juni dertig roggen met een zendertje in de buikholte uitgezet. Die roggen zijn dus vanaf de wal te volgen. Om eventueel verlies van een merkje te ondervangen zijn alle uitgezette roggen dubbel getagd.

De stekelrog is geen bedreigde soort, het project is een proef om te kijken of uitzet (van andere rogsoorten) succesvol kan zijn.

Hoe een melding maken?

Vissers kunnen gegevens invullen op www.sharkray.eu. Wanneer een visser een rog met merkje heeft gevangen, wordt gevraagd het volgende stappenplan te doorlopen:

  • Noteer de nummers die op de merkjes staan.
  • Maak een foto van de stekelrog met daarnaast een liniaal of een object waarvan bekend is wat de afmetingen zijn (bij voorkeur een munt).
  • Indien mogelijk, weeg de rog en noteer het gewicht.
  • Indien mogelijk, noteer het geslacht van de rog.
  • Zet de stekelrog weer terug in zee (voor een vervolg van het onderzoek).
  • Voer de in stap 1 t/m 4 verkregen gegevens in op het formulier op www.sharkray.eu.

Meldingen worden beloond. Gekozen kan worden uit 10 euro of een fraai T-shirt (S t/m XXXL).