Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Hoogste aantal mesheften gemeten

Spisula massaal terug in de kustwateren

IJMUIDEN/YERSEKE – Na een lange periode van zeer lage aantallen, zijn de halfgeknotte strandschelpen (spisula) ineens weer massaal terug. Afgelopen voorjaar werd de hoogste biomassa ooit gemeten sinds de inventarisaties in 1995. Met het enorme bestand mesheften (ensis) leek het wat minder te worden in de Nederlandse kustwateren, maar ook nu zijn er nog nooit zoveel mesheften geïnventariseerd.

Opvallend, aldus projectleider Karin Troost van Wageningen Marine Research. Deze maand werd de rapportage over de inventarisatie van de schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2017 gepubliceerd. Zowel spisula als ensis lijken vorig jaar een zeer succesvolle broedval te hebben gehad, aldus WMR. Er wordt naar gewezen dat dit eveneens het geval was voor de mosselen in de Waddenzee.

Spisula was de vorige eeuw de dominante schelpdiersoort in de kustwateren, maar verdween na de millenniumwisseling als sneeuw voor de zon. Het bestand kromp in tien jaar tijd ineen van 692 miljoen naar slechts 3 miljoen kilo. Vorig jaar was de schatting 39 miljoen kilo versgewicht. Een jaar later blijkt de biomassa met 1.282 miljoen kilo ruim dertig keer over de kop te zijn gegaan. Het broed van de halfgeknotte strandschelpen lijkt ook nog eens snel gegroeid te zijn, want de verdeling groot/klein is 59/41 procent. Van het bestand ligt 82 procent buiten de beschermde Natura 2000-gebieden.

De totale biomassa aan mesheften wordt dit jaar geschat op 397 miljoen kilo. In gewicht is dat wel eens meer geweest, maar de 153 miljard stuks is wel het hoogste aantal ooit gemeten. In 2016 ging het om 292 miljoen kilo en 27 miljard stuks mesheften. De mesheftvissers merkten een afname.

De bestanden van otterschelpen en zaagjes namen ook toe, respectievelijk tot 4,9 miljard (1996: 3,8 miljard) en 24,5 miljard (2016: 15,6 miljard) stuks. Het aantal venusschelpen ging omlaag: van 11,5 naar 8,5 miljard stuks. Kokkels werden wederom niet aangetroffen in de kustzone.

Verklaringen voor de grote veranderingen de afgelopen jaren in de bestanden schelpdieren zijn niet direct aan te wijzen. Projectleider Troost: ,,Vaak zijn de oorzaken voor omvangrijke broedvallen van schelpdieren, die vaak slechts eens in de zoveel jaar voorkomen, niet goed te duiden. Het is waarschijnlijk een combinatie van factoren waarbij alles mee moet zitten. 2016 was blijkbaar zo’n jaar. Toch lijkt er in de kustzone meer aan de hand, want we zien al een langere tijd een toename van zaagjes, otterschelpen en venusschelpen, en in 2015 is spisula al begonnen toe te nemen.’’