Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Onderzoekssamenwerking wetenschap en visserij

Selectiviteit en overleving op agenda Visserijcafé

STELLENDAM – Het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland organiseert op vrijdag 27 september een Visserijcafé met als thema ‘Selectiviteit en overleving’.

Eén van de denkrichtingen om de overlevingskans van ongewenste bijvangst te vergroten en nieuwe mogelijkheden aan te boren om de selectiviteit te verbeteren, is om de druk op de vangst in dekuilwegtenemen. Tweeinitiatieven hebben al een aantal eerste tests uitgevoerd.

Vorig jaar is binnen het project Netinnovatie in samenwerking met de GO 23, Van Wijk bv, Coöperatie Westvoorn en het Visserij-Innovatiecentrum een alternatieve kuil ontwikkeld. Het oorspronkelijke idee komt uit Nieuw-Zeeland waar al met een dergelijke soort kuil wordt gevist in de pelagische en demersale sector. Op de GO 23 zijn meerdere praktijktesten uitgevoerd. Eenvergelijkbaarideeomde druk op de vangst te verminderen is door Maaskant en met steun van de Stichting Verduurzaming Visserij Voordelta getest, waarbij gebruik gemaakt wordt van een Viskorf.

Vanuit het onderzoekssamenwerkingsproject (OSW) ‘Selectiviteit en Overleving’ willen de partners uit de wetenschap en visserij de opgedane ervaringen in beide projecten graag omzetten in vervolgstappen. Dankzij steun vanuit het EFMZV is er geld voor vervolgonderzoek beschikbaar.

Tijdens het zogenoemde Visserijcafé in het Visserij-innovatiecentrum wordt de stand van zaken toegelicht en willen de projectpartners graag met vissers en visserijondernemers in gesprek gaan over de kansen voor selectievere visserij en een hogere overleving van ongewenste bijvangsten.

Datum: 27 september. Aanvang: 14.00 uur.