Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Stemming EP over regels externe visserijvloot

Sector vreest driedubbele straffen voor futiliteiten

BRUSSEL – Een voorstel van de Europese Commissie voor betere monitoring van de Europese trawlers die buiten de Europese wateren vissen is de koepel Europêche in het verkeerde keelgat geschoten. De gezamenlijke EU-visserijindustrie vreest ongelijke behandeling en (drie)dubbele straffen, ook voor futiliteiten als een kistje vis dat verkeerd gelabeld is.

De EC wil werk maken van betere monitoring en controle van de schepen die buiten de EU-wateren vissen, en de regels moeten transparant, simpel en objectief zijn. Trawlers moeten overal waar ze vissen gecontroleerd (kunnen) worden, en er komt een register van schepen die overtredingen begaan. Vorige week stemde het Europarlement voor het voorstel. Nu beginnen de onderhandelingen met de Raad en de EC, en daarna wordt het resultaat opnieuw voorgelegd aan het EP.

Europêche maakt zich met name zorgen over een aangenomen artikel dat schepen een jaar voor de kant kan leggen die slechts een enkele overtreding hebben begaan. Volgens dit artikel zou een rederij/schip alleen een visserijvergunning kunnen krijgen als het gedurende de voorgaande twaalf maanden geen sanctie voor ‘een ernstige’ overtreding heeft gekregen. De toevoeging ‘ernstige’ heeft het EP er nog ingefietst.

Net als de Raad en het European Economic Social Committee is Europêche van mening dat die regeling disproportioneel kan uitpakken, omdat vissers door andere controleregelingen voor overtredingen al (zwaar) gestraft kunnen worden. Het voor de kant leggen komt daar dan nog bij.

Europêche wijst op de belangrijke rol van de Europese verre visserijvloot. Het gaat om meer dan 700 grote schepen, 10.000 directe arbeidsplaatsen en grootschalige voedselvoorziening voor de EU en derde landen. Dat komt volgens voorzitter Javier Garat allemaal in gevaar als iets futiel als bijvoorbeeld ook het mislabelen van een kistje vis door een lidstaat als een ernstige overtreding opgevat gaat worden.

Het probleem wordt verergerd door gebrek aan overeenstemming van de controleregels van de verschillende lidstaten, wat kan leiden tot ‘extreem verschillende straffen’ voor dezelfde overtreding. Ook is er verschil in straffen voor overtredingen binnen en buiten EU-wateren. Europêche is verder bevreesd dat schepen in wateren van derde landen overgeleverd worden aan de controles door deze landen, die vaak geen ‘democratic validation’ hebben.