Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Pilotproject Good Fish en Waterschap Brabantse Delta

Rivierkreeften uit de bagger

VEENENDAAL - Good Fish is in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta een proef gestart waarbij rivierkreeftvissers worden ingezet om bij het baggeren van waterwegen vis en rivierkreeften te verzamelen en te sorteren.

Waterschappen onderhouden allerlei wateren, onder meer door regelmatig uit te baggeren, wat zorgt voor een betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit. Vaak kunnen grotere vissen en andere soorten makkelijk aan de machines ontkomen door weg te zwemmen. Dit lukt echter niet altijd. Door het baggeren worden dan ook grote aantallen organismen uit de leefgemeenschap in het water onttrokken. De schade die het baggeren hiermee aanricht kan verminderd worden door de omhoog gekomen organismen terug in het systeem te brengen.

In een aantal gebieden komt ook een groot aantal Amerikaanse rivierkreeften naar boven bij bagger- en maaiwerkzaamheden. Deze invasieve exoot is een probleem in de Nederlandse wateren. Het weghalen van deze rivierkreeft uit de bagger zou kunnen helpen om de schade die veroorzaakt wordt door deze exoot te beperken. In een pilot van Good Fish, in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta, worden nu rivierkreeftvissers ingezet om achter het baggeren aan vis en rivierkreeften te verzamelen. Soorten die in het water horen worden teruggezet, exoten gaan eruit en worden verhandeld op de markt.

,,Met deze vorm van ‘visserij’ wordt er slim gebruik gemaakt van onderhoudswerkzaamheden door de waterbeheerder, het natuurlijke gedrag van rivierkreeften en de capaciteit van (beroeps)vissers die rivierkreeften verzamelen en verhandelen’’, aldus directeur Margreet van Vilsteren van Good Fish.

Interesse

Na afloop van de pilot krijgt de deelnemende waterbeheerder meer zicht op de schade die optreedt bij bagger- en maaiwerkzaamheden in een watergang, inclusief beschermde soorten, en in hoe dit compensatiemodel de gedane schade kan verminderen. Daarnaast draagt deze pilot bij aan het verwijderen van exotische rivierkreeften uit het watersysteem door te voorkomen dat rivierkreeften terug de watergang in lopen.

Momenteel is de eerste meting gedaan, mede mogelijk gemaakt door de visser Henk Erkelens (Erkelens natuurbeheer), die hielp bij de vangst, identificatie en afvoer van de rivierkreeft. Een volgende meting staat ook al gepland.

 Rivierkreeftvissers en waterschappen die interesse hebben in deelname aan dit project kunnen zich melden bij Good Fish.