Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Vissersbond pleit voor open discussie over vogels en spiering

Raadselachtige hoeveelheid spiering op Urker strand

URK/IJMUIDEN – Het aanspoelen van ongewone hoeveelheden spiering afgelopen weekend bij Urk heeft tot veel vragen en discussie geleid.

Op twee Urker strandjes spoelde afgelopen weekend veel spiering aan, een verschijnsel dat nooit eerder is waargenomen. Foto’s werden massaal via social media gedeeld, al dan niet met speculaties over de oorzaak. Van buiten Urk kwamen geen meldingen over aangespoelde spiering.

Biologen van Wageningen Marine Research verzamelden spieringmonsters voor onderzoek in het lab. De aangespoelde spiering zag er niet goed uit.Biologen van Wageningen Marine Research verzamelden spieringmonsters voor onderzoek in het lab. De aangespoelde spiering zag er niet goed uit.Biologen van Wageningen Marine Research namen zondag direct poolshoogte en verzamelden monsters voor verder onderzoek. ,,Over enkele tientallen meters lag een rand aangespoelde spiering. Noordwaarts, aangrenzend aan het strandje lagen her en der verspreide spieringen tussen de stenen. Langs de dijk tot circa 3 kilometer ten noorden van Urk lag zeer verspreid een enkele dode spiering. Ook langs de dijk bij Lelystad was dit het geval. De verzamelde spiering wordt momenteel door Wageningen

Marine Research onderzocht, waarbij gekeken wordt naar het paaistadium, de conditie en ziektebeelden. De spierinkjes zagen er in ieder geval niet goed fris uit. Ook de gemeente Urk heeft op maandag spiering verzameld. Indien nodig zal deze ook nog bekeken worden’’, zegt Ingrid Tulp van WMR.

De spieringvisserij op het IJsselmeer en Markermeer is verboden. Niet omdat er dit jaar geen spiering zou zijn, maar uit onzekerheid over de gevolgen voor het visdiefje en andere vogels wordt er voorlopig geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet meer afgegeven. Conform het voorheen gehanteerde protocol in de Visserijwet had er op basis van de najaarsbemonstering dit voorjaar en ook vorig jaar gevist mogen worden.

De Nederlandse Vissersbond krijgt veel vragen van aangesloten vissers. Secretaris Derk Jan Berends wil niet speculeren, maar pleit wel voor een eerlijke discussie over vogels en spiering op en in het IJsselmeer. Vorig week publiceerde de Vissersbond een artikel op hun website dat uit onderzoek van Vogelbescherming Nederland blijkt dat vooral het gebrek aan geschikt (kaal) broedgebied bepalend is voor het broedsucces van de visdiefjes en niet zozeer de spieringstand. Voor het eerst in jaren was 2017 trouwens een goed jaar voor de visdief in het IJsselmeergebied, mede dankzij de zandplaten van de Marker Wadden.

Zoals elk najaar is ook in 2017 de spieringstand door WMR bemonsterd: op het IJsselmeer 28 stations en op het Markermeer 14 stations. De aantallen spiering per hectare lieten op het IJsselmeer een kleine stijging en op het Markermeer een kleine daling ten opzichte van 2016 zien.Zoals elk najaar is ook in 2017 de spieringstand door WMR bemonsterd: op het IJsselmeer 28 stations en op het Markermeer 14 stations. De aantallen spiering per hectare lieten op het IJsselmeer ... IJsselmeervissers – die ook al in grote onzekerheid leven over vergunningverlening voor de staandwantvisserij – hadden bijzonder graag de spiering deze weken willen bevissen. Naar hun waarneming is er meer dan genoeg van. Daar komt bij dat spiering in het IJsselmeergebied al na één jaar geslachtsrijp wordt en na de paai meestal maar een klein deel overleeft. Slechts een klein deel van de populatie paait (ook) in het tweede jaar.

Vogelbescherming Nederland noemt 2017 eindelijk weer een goed spieringjaar. Vorig jaar werd er mede op aandringen van Vogelbescherming uiteindelijk geen vergunning aan de IJsselmeervissers verleend.