Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Overleg in Londen

Pulsvissers gaan Britse visbestekken ontzien

LONDEN – Nederlandse pulsvissers gaan vrijwillig enkele vangstbestekken voor de Engelse oostkust ontzien.

Een sterke Nederlandse kotterdelegatie vloog in de week voor Kerst op en neer naar Londen voor overleg met de zeekaarten op tafel. Eerst werd er gesproken met de Britse ngo EDF, vervolgens op het ministerie (DEFRA) met Britse kustvissers en tot slot werd op de Nederlandse ambassade ook ambassadeur Simon Smits geïnformeerd over het ontzien van vangstbestekken buiten de 12-mijlszone.

De Britse kustvissers – staandwant en longline - willen in de eigen voortuin ook graag een boterham verdienen en doen dat nu niet. Via de media wordt snel een link gelegd met Nederlandse pulsvissers die actief zijn in Britse wateren. Pulsvissers zijn ook actief op bestekken waar traditionele bokkers nooit kwamen. Om de discussie over de toekomst van de pulsvisserij zuiver te houden, willen de Nederlandse kotterbestuurders hun Britse collega’s tegemoet komen. Voor twee gebieden is er een akkoord: bij Ramsgate in de Theemsmonding en het gebied Welland (van februari tot eind mei). Over een gebied bij Lowestoft vindt nog overleg plaats.

De Nederlandse visserijorganisaties willen ook de dialoog aangaan met Franse, Deense en Belgische vissers. Met de Belgen wordt volgende week in Yerseke gesproken. De Vlaamse Rederscentrale meldt dat de activiteit van Nederlandse pulsvissers is toegenomen en dat uit analyses van ILVO blijkt dat de aanwezigheid van schol en tong binnen de 12-mijlszone de laatste jaren wel degelijk is verminderd.