Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
LNV-minister Schouten: Pulsverbod is Europa op z’n smalst

Pulsvissers accepteren geen verbod

BRUSSEL/DEN HAAG – Nederlandse vissers accepteren geen verbod op de pulsvisserij. Maandagmorgen werd dit duidelijke statement afgegeven tijdens een vergadering in het Urker gemeentehuis. Een verbod wordt door de kotterorganisaties onrechtvaardig genoemd. LNV-minister Carola Schouten zei zaterdag dat een pulsverbod Europa op z’n smalst laat zien. Geen inhoudelijk, maar een politiek besluit, aldus Schouten. Het voltallige Europarlement en de Visserijraad moeten dat komende maand nog wel goedkeuren alvorens het wet wordt. Vissers bereiden acties voor. De frustraties zijn groot, emoties lopen op.

Vorige week vrijdag vergaderde het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten over het pulsdossier, de laatste grote hobbel voor de nieuwe Verordening Technische Maatregelen. Een meerderheid van de Raad gaat akkoord met een totaal pulsverbod. Ze zijn de ellenlange discussie zat en willen afronden. Nederland staat vrijwel alleen in de strijd voor behoud, alleen is er steun van Duitse en ook van Deense zijde.

In de eindtekst van vrijdag staat een overgangsperiode tot 1 januari 2022 genoemd. Of dat het ook wordt zal moeten blijken. Maar de grote vraag zal zijn voor wie en hoeveel schepen die overgangstermijn gaat gelden en of de termijn van drie jaar voor het EP acceptabel is? Franse Europarlementariërs zullen een totaalverbod per 31 juli dit jaar eisen. Nederland zet in op zo lang mogelijke overgangstermijn voor zoveel mogelijk kotters. Ook staat in de tekst een clausule om pulsvisserij op basis van wetenschappelijk onderzoek straks weer opnieuw te kunnen agenderen en voor te leggen aan het (nieuwe) Europarlement. Meerdere lidstaten blijken innovatie in de visserij toch niet helemaal te willen afschrijven.

Een meerderheid van de Raad is overstag gegaan en gaat nu akkoord met een totaal pulsverbod; eerder stond de Raad op het standpunt om pulsvisserij voor 5 procent van de platvisvloten toe te blijven staan. Woensdagmiddag en -avond werd in Straatsburg het complete pakket uitonderhandeld tijdens de zogenaamde triloog tussen het Roemeense voorzitterschap van de EU en het Europees Parlement met ook de Europese Commissie als adviseur aan tafel. De Europese Commissie heeft twee jaar geleden voorgesteld de pulsvisserij volledig vrij te geven. Maar het uitlekken van een intern advies aan de Franse ngo BLOOM over een infractieprocedure tegen Nederland vorige week over het grote aantal pulsontheffingen zet de onderhandelingen op scherp. Schaamteloos, niet eerder vertoond, reageert vissersvoorman Pim Visser. Een advies dat was ondertekend door de Nederlandse juriste Valerie Tankink van DG Mare. BLOOM had de ombudsman ingeschakeld om op een Franse klacht van eind 2017 te reageren. Onder aanvoering van BLOOM is het Europese debat over de pulsvisserij in twee jaar tijd gekanteld.

Schouten blijft knokken

LNV-minister Carola Schouten ging zaterdag tijdens het congres van de ChristenUnie concreet in op de zorgelijke actualiteit. Ze noemde de pulstechniek evident goed voor het milieu en de Noordzee, en die het nu niet op basis van inhoudelijke argumenten, maar om puur politieke redenen ongelooflijk moeilijk wordt gemaakt. ,,Laat ik één ding zeggen, als er een verbod komt, dan gaan we onze vissers niet in de steek laten. Wij blijven naast onze vissers staan en ik zal ook zelf door blijven knokken voor vangstmethoden en technieken die goed zijn voor het milieu en ook goed voor onze vissers. En als er een verbod komt, dan kan dat niet zonder fatsoenlijke overgangstermijn. Een Europa dat om politieke redenen per direct onze vissers het werken en het leven moelijk gaat maken, dat zal ik ook niet accepteren.’’

Crisisberaad Urk

Maandagmorgen kwamen bestuurders en vissersdelegaties uit heel Nederland – van Zoutkamp tot Zeeland – op het Urker gemeentehuis bijeen om ‘te redden wat er nog valt te redden’. EMK-bestuurslid Dirk Kraak (BRA 5/7) is de aanjager en leidt het crisisberaad in de raadszaal.

Voor veel vissers is de pulsinvestering de redding voor hun bedrijf geweest, terug naar wekkerkettingen zien ze niet zitten. Het steekt dat een innovatieve techniek de nek wordt omgedraaid, en daarmee het toekomstperspectief voor heel veel vissers. Pulsvisserij staat nota bene synoniem aan ‘Klimaatvisserij’. Als de wetenschap zo genegeerd wordt, dan toont dit hele dossier overduidelijk het failliet van de EU en het Europese besluitvormingsproces aan. Pulsvissers worden geslachtofferd in de Europese politieke arena. Daarbij is de overtuiging dat de anti-lobby niet zal rusten voordat de hele sleepnetvisserij verboden wordt. Want de milieuactivisten van BLOOM c.s. zijn ook niet voor boomkorvisserij. Er wordt her en der om keiharde acties ter land en ter zee gevraagd.

Maar eerst wordt premier Mark Rutte een kans gegund om te laten zien wat hij als baas van de BV Nederland voor de vissers in Europa kan betekenen. Afgelopen weekend ontving Rutte van de Nederlandse Vissersbond en VisNed al een brandbrief met een noodkreet. Rutte moet niet achter maar vóór de vissers staan en in contact met de Franse president Macron en Commissievoorzitter Juncker een pulsverbod tegenhouden. ,,U bent onze laatste hoop!’’, schrijven de kotttervoormannen.

Den Haag

Politieke partijen willen in het plenaire vragenuurtje op dinsdag 12 februari in de Tweede Kamer aandacht voor de noodkreet van de vissers vragen. Vragen worden als eerste ingediend door de VVD, echter niet aan minister-president Rutte, maar aan LNV-minister Schouten zoals later blijkt. Vissers worden maandag massaal opgeroepen naar Den Haag af te reizen. Vanuit noord tot zuid reden er bussen, schoolkinderen kregen verlof om met ouders mee te gaan naar de Hofstad.

Dinsdagmiddag om half één zet de kamervoorzitter de geplande vragen van VVD’er Arne Weverling over een nabij pulsverbod inderdaad op de agenda. Buiten vindt intussen een spontane demonstratie plaats en de media stroomt toe als Dirk Kraak een schaalmodel van een pulstuig overhandigt aan LNV-minister Carola Schouten. Vervolgens loopt de publieke tribune in de plenaire zaal vol met vissers plus aanhang. Helaas kan of mag niet iedereen naar binnen, er is maximaal plaats voor tweehonderd toehoorders. Velen kijken en luisteren in een commissiezaal mee.

Kamervoorzitter Khadija Arib noemt het een unicum dat er zoveel vissers bij het vragenuurtje aanwezig zijn. Ze grijpt in als er vanaf de tribune voor de tweede maal applaus klinkt. Eerst als Thierry Baudet (Forum voor Democratie) zegt dat Nederland als grote nettobetaler aan de EU een pulsverbod niet moet implementeren, de Staat een eventuele boete maar moet betalen en de overheid consequenties moet verbinden aan mooie steunwoorden. En vervolgens als Barry Madlener (PVV) zegt dat Nederland zich compleet belachelijk maakt, het hogerop had moeten zoeken, dat het geen zin heeft om het braafste jongetje van de klas te zijn en in Europa met de vuist op tafel zal moeten slaan.

Dirk Kraak overhandigt visserijminister Carola Schouten een pulstuigje en bedankt haar voor haar inzet voor de visserijsector.Dirk Kraak overhandigt visserijminister Carola Schouten een pulstuigje en bedankt haar voor haar inzet voor de visserijsector.

Madlener en ook Jaco Geurts (CDA) en Tjeerd de Groot (D66) vragen nadrukkelijk naar de rol van premier Rutte (en ook naar die van Eurocommissaris Frans Timmermans), maar een duidelijk antwoord krijgen ze niet. ,,Ik weet één ding, namelijk dat wij ongelofelijk veel inzet hebben gepleegd op dit dossier. Als kabinet steunen wij de pulsvissers en dat geldt in de breedte’’, reageert Schouten, die bij herhaling aangeeft naast, voor, achter en om de vissers heen te staan (en innovatiegeld voor hen beschikbaar stelt), maar niet teveel kan vooruitlopen op de uitkomst van de triloog de volgende dag. Dat betreft bijvoorbeeld ook de vraag van Roelof Bisschop (SGP) wat er gebeurt als Nederland weigert een pulsverbod uit te voeren of de vissers weigeren hun pulstuigen straks op de kant te zetten. Op verzoek van de Kamer zal er nog een feitenrelaas volgen over de ins en outs van het pulsdossier; wie heeft wat gedaan namens Nederland? Arib wenst de vissers bij vertrek heel veel sterkte toe.

Motie

In de Tweede Kamer werd later dinsdagmiddag ook over een gezamenlijke motie van de ChristenUnie en SGP gestemd, vorige week ingediend in het debat over de Staat van de Europese Unie. In de aangenomen motie wordt de regering verzocht om politieke druk uit te oefenen voor behoud van de pulsvisserij en bij onverhoopt Europees besluit tot een pulsverbod te streven naar een innovatie- en transitieperiode voor de sector. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei toen tegen CU-kamerlid Stieneke van der Graaf: ,,Mevrouw Van der Graaf weet natuurlijk dat er ongelooflijk veel energie van het Nederlandse kabinet en van collega Schouten is gaan zitten in het voorkomen van het inperken van de pulsvisserij en dat dat in de toekomst ook zo zal blijven.’’

Blok reageerde ook op vragen over een infractieprocedure van de Europese Commissie tegen Nederland inzake het aantal pulsontheffingen: ,,Ik hoorde net dat er een dialoog plaatsvindt tussen de Commissie en Nederland in het kader van een zogenaamde pilotprocedure, die inderdaad een voorportaal is voor een infractieprocedure. Dus dat kan hieruit volgen. Daarover is een brief uitgelekt.’’


Biddag

Schouten op Urk naar de kerk

URK - De toekomst over de (puls)visserij raakt LNV-minister Carola Schouten. Om haar betrokkenheid te onderstrepen bezocht ze woensdagmorgen Urk. De gemeente Urk heeft een eigen lokale biddag voor Visserij en Arbeid, al 170 jaar lang op de tweede woensdag van februari. Met ochtend- en middagdiensten die dag. Afgelopen woensdag dus, de dag dat in de triloog de toekomst van de pulsvisserij op de agenda stond. Minister Schouten ging samen met enkele ambtenaren speciaal naar Urk voor het bijwonen van een kerkdienst in de christelijke gereformeerde Ichthuskerk, en sprak na afloop een uur lang met vissers en families. Waarbij ook de Bijbel op tafel kwam en open over gevoelens werd gesproken.

Visserijwoordvoerder Roelof Bisschop (SGP) woonde ’s morgens de kerkdienst in de hersteld hervormde Moriakerk op Urk bij. In alle kerken werd deze spannende dag voorbede voor de visserijbedrijven en betrokken families gedaan, waarbij niet alleen het dreigende pulsverbod, maar ook de Brexit, aanlandplicht en het verlies van visgronden voor windparken werden genoemd. Gebeden werd en wordt om een wonder. Ook de minister en regering werden vanaf de kansels opgedragen in het gebed.

Schouten vond het heel bijzonder en ook voor haar bemoedigend om aanwezig te zijn in de dienst van Woord en Gebed, terwijl ze zich tegelijkertijd realiseert dat deze bijzondere en moeilijke dag voor veel gezinnen en bedrijven een ongelooflijk dubbel gevoel geeft. Ook zelf is zij boos en gefrustreerd over het besluitvormingsproces, en vindt zij ook dat een pulsverbod nergens op gebaseerd en dus niet eerlijk is. Naar aanleiding van de kerkdienst noemde ze speciaal het slotlied, staande gezongen: ‘Heer’ wat een voorrecht’, waarin gezongen wordt over het schouder aan schouder staan. In dat vertrouwen wil Schouten samen met de vissers verder werken aan de toekomst en nieuwe wegen voor een duurzame visserij zoeken. De visserij eindigt niet met een mogelijk pulsverbod. De minister geeft de pulstechniek niet op.