Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Visserijschoolleerlingen op SCH 18 en SCH 45

Proeven aan pulsvisserij

SCHEVENINGEN – De Open Haven Dagen in Scheveningen waren een goede gelegenheid om de visserijschoolleerlingen van Katwijk en Stellendam te laten proeven aan de pulswingvisserij bij rederij Jaczon. Dertig leerlingen en vijf docenten kregen afgelopen zaterdag eerst een uitgebreide toelichting van vlootmanager Anton Dekker over de werking en de voordelen van de pulswingvisserij op de schepen van de rederij. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst voor een demonstratietochtje met de Eurokotters SCH 18 en SCH 45. De schippers Gerard Tanis (SCH 18) en Robin Dekker (SCH 45) en hun bemanning deelden op zee hun ervaringen met de pulswing met de leerlingen. Na enkele trekjes voor de kust van Scheveningen keerden de schepen weer terug naar Scheveningen. Aansluitend kregen de leerlingen een rondleiding op de Wirontrawler SCH 23 ´Wiron 6´ door schipper Dirk Haasnoot. Voor rederij Jaczon staat vast dat de pulsvisserij, zeker ook gezien de huidige resultaten, het vertrouwen in de toekomst voor de kottervisserij heeft vergroot. Inmiddels heeft Jaczon haar hele boomkorvloot (OD 1, OD 17, P 224, SCH 18 en SCH 45) aangepast aan de pulswingvisserij, met het pulssysteem van HFK Engineering en de sumwings van Van Wijk. De OD 1 is eind 2010 als eerste gestart met de pulswingvisserij in de zuidelijke Noordzee. Binnen dit innovatieproject zijn de pulswings en de netten getest en (door)ontwikkeld ten behoeve van deze visgebieden. Dit project werd geselecteerd in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ´Perspectief voor een duurzame visserij´, dat wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds.  Van de binnen dit project opgedane kennis en ervaring heeft Coöperatie Westvoorn onder andere gebruik gemaakt bij de (door)ontwikkeling en aanpassing van de pulsnetten, wat ten goede komt aan de gehele sector. Op de foto uitleg van Anton Dekker op de kaai voor het pand van Jaczon.