Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
EUFA in overleg EU-onderhandelaar Michel Barnier

Over alle mogelijke Brexit-scenario’s

BRUSSEL - De European Fisheries Alliance (EUFA) heeft vorige week donderdag een ontmoeting gehad met Michael Barnier om de voortgang van het Brexit-proces door te nemen en om alle mogelijke Brexit-scenario’s te bespreken. De Fransman Barnier is namens de EU de onderhandelaar met het Verenigd Koninkrijk inzake Brexit. Inmiddels hebben Barnier en zijn team al twee jaar van intensieve onderhandelingen achter de rug om te komen tot een evenwichtige Brexit-overeenkomst.

De EUFA is op initiatief van de Nederlands visserijsector opgericht om de mogelijke schade van de Brexit voor de visserij zoveel mogelijk te beperken. De coalitie van de visserijsector van negen EU-lidstaten heeft nogmaals het belang benadrukt van een wettelijk kader na Brexit dat de visserijsector verzekert van wederzijdse toegang tot visgronden, visbestanden en markten, en van een duurzaam beheer van de visbestanden.

EUFA-voorzitter Gerard van Balsfoort bedankte Barnier voor zijn begrip voor de zorgen van de sector. ,,De visserijsector in de EU heeft altijd kunnen bogen op nauwe banden met het VK en op de wederzijdse voordelen van de interne markt. Wij steunen het werk van het Team Barnier om met het VK een breed akkoord uit te onderhandelen dat voor beide kanten werkzaam is” aldus Van Balsfoort.