Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
SGP/CU-Eurofractie op campagne in Katwijk

‘Ook hier alert zijn op slavernij in de visserij’

KATWIJK – Ook in Europa moeten we alert zijn op slavernij in de visserij. Internationale verdragen (zoals het ILO-verdrag voor fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden op schepen) en afspraken door Europese en nationale sociale partners kunnen de problemen van ‘migrerende vissers’ in de internationale zeevisserij helpen oplossen.

Aldus Ment van der Zwan vorige week vrijdag op een door Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) belegde bijeenkomst in Katwijk. De aanwezige Katwijkse vissers echter hadden naar eigen zeggen geen boodschap aan slavernij op vissersschepen. ,,Wat hebben wij daar mee te maken? En als wij in Nederland vis eten van schepen die zich schuldig maken aan slavernij, dan moet de handel daar maar op aangesproken worden’’, vindt Niek van der Plas van de KW 45. Het pulsverbod en steeds meer windmolens in hun visgebieden houden de vissers veel meer bezig, en daarover uitten zij dan ook hun zorgen op de bijeenkomst die vrijdagochtend. Toch zijn er volgens Van der Zwan, in het dagelijks leven personeelsfunctionaris bij Cornelis Vrolijk, wel degelijk raakvlakken met de Nederlandse visserijsector. Zo waarschuwt hij voor de soms bedenkelijke rol van in Europa actieve ‘crewing agents’. Directeur Pim Visser van VisNed wijst erop dat door uitbuiting mogelijk gemaakte lage prijzen op de wereldmarkt ook de visprijzen voor Nederlandse vissers onder druk zetten.

Van der Zwan is overigens in weerwil van het Europese verbod optimistisch over de puls. Waar Van Dalen een stille hoop heeft dat de puls ooit weer in Europa op tafel komt, is Van der Zwan ervan overtuigd dat ontwikkelingen als de pulsvisserij uiteindelijk de toekomst zijn. ,,De pulsvisserij hééft toekomst, maar dan moet er wel meer werk gemaakt worden van Brussel, want dáár wordt het visserijbeleid gemaakt. En in die zin zijn de komende Europese verkiezingen belangrijk.’’ De bijeenkomst was ook georganiseerd in het kader van deze Europese verkiezingen. Van Dalen maakt in het Europarlement deel uit de fractie van de ‘Europese Conservatieven en Hervormers’, waarbij de ChristenUnie en de SGP zijn aangesloten. Aan de bijeenkomst werd ook actief deelgenomen door de Katwijkse wethouders Gerard Moster (CU) en Jacco Knape (SGP). In de middag werd door de delegatie nog een bezoek gebracht aan de visverwerkingsfabriek van Ouwehand in Katwijk.