Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Omvangrijke Europese samenwerking

Ook boomkorvisserij MSC-gecertificeerd

DEN HAAG – In één klap is bijna de hele Nederlandse kottervloot MSC-gecertificeerd. Nieuw aan de certificering is dat nu ook een groter deel van de gemengde visvangst gecertificeerd is.

Met name de certificering van de boomkorvloot is een opvallend resultaat, stelt het Marine Stewardship Council. MSC-manager Victor Simoncelli legt uit dat deze vloot kleiner is geworden en de impact op de zeebodem in de hele Noordzee relatief beperkt is omdat er veelal op dezelfde bestekken wordt gevist. Voorheen leek bodemberoering een te hoge drempel voor MSC-certificering.

Vissersorganisaties uit Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden hebben de collectieve certificering in de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat succesvol doorlopen. Deze Joint Demersal Fisheries, een samenwerking van grote en kleinschalige vissers in de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat, voldoet aan de strenge eisen van de Marine Stewardship Council voor duurzame visserij.

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is de Nederlandse partij in de samenwerking. Voor de Nederlandse vloot zijn de twinrig, flyshoot, staandwant en boomkor gecertificeerd. Twinrig- en flyshootvisserij waren reeds gecertificeerd voor schol en tong, de Nederlandse staandwantvissers keren terug.

De in het certificaat opgenomen soorten zijn: tong, schol, schelvis, heek, leng, schartong, een deel van de Noorse kreeft, Noorse garnaal, koolvis en lom. Voor de Nederlandse vloot zijn buiten schol en tong alle soorten nieuw gecertificeerd. Schartong is helemaal nieuw in het MSC-programma. Noordzeekabeljauw en wijting zijn opgenomen in het certificaat, maar op basis van de jongste ICES-adviezen voor alle visserijen geschorst.

In de collectieve beoordeling werd een breed scala aan bestanden, soorten en vistuigtypes tezamen beoordeeld aan de hand van de MSC-visserijstandaard. Op deze manier zijn tien individuele MSC-certificaten samengevoegd. Deze ene collectieve certificering omvat vijftien afzonderlijke bestanden van twaalf soorten, tien vistuigtypes, drie vangstgebieden en 961 schepen.

Het beoordelingsproces, uitgevoerd door de onafhankelijke (Nederlands/Britse) auditor Control Union Pesca, heeft meer dan twee jaar geduurd, wat de grote en complexe aard van het certificaat weerspiegelt. Het proces omvatte evaluaties door onafhankelijke wetenschappers, uitgebreide inspraak van belanghebbenden en grondige analyses van de bestandsevaluaties, de effecten op andere soorten, habitats en het ecosysteem, alsook de doeltreffendheid van de regelgeving en het visserijbeheer. 

Hans Nieuwenhuis, MSC-directeur voor Noord-Europa, verklaart: ,,Na een rigoureus beoordelingsproces, met bijdragen van ngo’s, peer reviewers en wetenschappers, is de Joint Demersal Fisheries MSC-gecertificeerd. Dit is een prestatie voor de vissers die hard hebben gewerkt om hun visserijpraktijken te verbeteren in een gezamenlijke aanpak om consistentie en coördinatie in het beheer van bestanden en ecosystemen te garanderen.”

CVO-voorzitter Kees van Beveren reageert: ,,CVO is verheugd over de voortzetting van onze bestaande certificering, en over de uitbreiding naar meer verschillende soorten, vlootsegmenten en een groter gebied. Als voorzitter heb ik gezien hoeveel werk er is gaan zitten in het beoordelingstraject. Onze visserijen zijn grondig doorgelicht en ik ben dan ook trots op het mooie resultaat. Uiteraard blijven wij werken aan verdere verduurzaming, want dit is een continu proces.’’

 

Verbeterpunten

Zoals bij de meeste MSC-gecertificeerde visserijen zal de Joint Demersal Fisheries-unit de komende jaren aan verdere verbeteringen moeten werken. In de documentatie zijn voor de vier landen in totaal 220 condities/verbeterpunten opgenomen. De visserij heeft een gezamenlijk actieplan opgesteld, met voor elk jaar gedefinieerde doelen die jaarlijks door onafhankelijke auditors zullen worden geëvalueerd.

Belangrijk is bijvoorbeeld dat aangetoond moet worden dat voldaan wordt aan de Europese aanlandplicht, iets waar de ngo’s in een bezwaarprocedure ook met nadruk op hebben gewezen. Ook moet de impact van visserijen op kwetsbare ecologische gebieden beter in kaart worden gebracht, net als informatie over bijvangsten. Tevens zullen vlootontwikkelingen in ogenschouw genomen worden.

Alvorens vissers daadwerkelijk het MSC-keurmerk mogen voeren moeten ze zich daarvoor aanmelden bij de CVO en de voorwaarden – code of conduct - bij het certificaat ondertekenen. Een deelnemerslijst wordt via de afslagen en de website van de CVO publiek gemaakt.

Pulsvissers

Voor de duidelijkheid: de nog actieve pulsvloot is niet gecertificeerd. De reden: tijdens een eerder assessment voor MSC werden er op het onderdeel ‘ecosysteem’ net te weinig punten gescoord, omdat er toen nog onvoldoende onderzoeksgegevens bekend waren over onder andere de impact op bodemleven. Pulsonderzoek was tijdens het jongste assessment nog volop bezig.

Ook de (Nederlandse) Kanaalvisserij was aangemeld voor certificering, maar die heeft het vanwege de status van mul en tong in die vangstgebieden niet gehaald.

MSC