Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Geert Meun (VisNed): Veilig biologisch minimum voor schol is absurd hoog

Onrealistische vangstadviezen

URK – Onrealistisch. Een ander woord heeft Geert Meun van VisNed niet voor de jongste vangstadviezen die vandaag door ICES worden gepresenteerd. Als de adviezen worden opgevolgd gaan quota voor schol en Noordzeetong volgend jaar met respectievelijk 35 en 7 procent omlaag. Terwijl de bestanden groeien. ,,Wie het begrijpt mag het zeggen.’’

De bestandsadviezen zijn hogere wiskunde geworden. Noordzeebestanden zijn supergezond. Schol zelfs historisch hoog. Heel positief dus. Zou je denken. Maar vangstadviezen gaan alleen maar omlaag, ondanks de groei van de bestanden. Houden we straks nog wel quota over als visbestanden zich normaliseren?

VisNed-secretaris Geert Meun is intensief betrokken bij de wetenschappelijke bestandsbeoordeling en modelberekeningen. Meun was afgelopen voorjaar ook aanwezig bij de benchmark voor schol, de wetenschappelijke evaluatie van de toestandsbeoordeling en modelberekeningen van het bestand.

Meun voert stevige discussies met de internationale biologen. ,,Dit is een doodlopende weg. De nieuwe referentiepunten na de benchmark voor schol zijn absurd. Het veilig geacht biologisch minimum is in één klap verhoogd van 230.000 ton naar bijna 565.000 ton. In wetenschappelijke termen heet dat nu MSYBtrigger. Dat getal slaat echt alles. Moet je nagaan: het gemiddelde scholbestand is 357.000 ton, dus ver onder dat nieuwe veilig biologisch minimum. Een bestand van 565.000 ton werd tot voor enkele jaren geleden voor onmogelijk gehouden, en wordt nu als ondergrens gehanteerd. Dat kan niet waar zijn’’, aldus Meun.

Als een bestand onder het veilig geacht biologisch minimum zakt kan dat ernstige gevolgen voor de visserij hebben en is zelfs een vangstverbod mogelijk. Kijkend naar de cijfers dan is in de vorige eeuw nimmer een scholbestand van 565.000 ton gemeten, 1962 was het jaar met het hoogste scholbestand van toen 481.698 ton. In 2011 werd pas voor het eerst in de geschiedenis een groter bestand gemeten: 568.768 ton. De recordstand nu is 936.773 ton.

VisNed houdt het hart vast als in 2019 de aanlandplicht volledig is ingevoerd en – zoals nu de bedoeling is - ook scholdiscards moeten worden aangeland. ,,We hebben de naam om altijd maar te klagen, maar wie het begrijpt mag het zeggen. Want hoe kan je onderbouwen dat er minder gevangen mag worden, terwijl het nog nooit zo goed is gegaan met de hoeveelheid schol in de Noordzee?’’, zegt directeur Pim Visser van VisNed. Volgens Visser is er best een goede band met de onderzoekers en wordt op vele vlakken constructief samengewerkt. ,,Maar deze stap is voor ons niet te volgen en heeft desastreuse gevolgen voor de sector.’’

Wageningen Marine Research legt uit dat de geadviseerde reductie van 35 procent van de schol-TAC op basis van de MSY-benadering een gevolg is van (a) de hogere vaststelling van de TAC voor 2017 dan werd geadviseerd, (b) een lagere recruitment in recente jaren en (c) een hogere schatting van de visserijsterfte in de recente jaren. De Nederlandse en Vlaamse visserijbiologen zetten zelf ook vraagtekens bij de nieuwe MSYBtrigger van maar liefst 565.000 ton, komend najaar buigen de wetenschappers zich opnieuw over de nieuwe richtlijn.

Tong

VisNed vindt dat er bij de tong paniekvoetbal wordt gespeeld door ICES. Ook hier wordt ondanks een toename van het paaibestand een reductie van de vangst geadviseerd: - 7 procent. VisNed pleit voor consistentie en rust, oftewel een gelijkblijvende TAC. ,,Dankzij de hoge stand wordt een duurzaam beheer van de tong zeker niet in gevaar gebracht’’, aldus Meun.

De aanlandplicht maakt een vergelijking van cijfers er niet gemakkelijker op. Wanneer het gaat om de vangstadviezen voor 2018 noteert ICES voor tong in de tabellen een reductie van 7 procent. Dat vergt uitleg. De huidige TAC voor Noordzeetong is 16.123 ton, inclusief een top-up voor discards van 1.094 ton. In het advies voor 2018 staat een ‘wanted catch’ van 14.017 plus een ‘unwanted catch’ van 882 ton voor discards in het kader van de aanlandplicht.


Commentaar VisNed: Wanhoop nabij

DEN HELDER - De Nederlandse vissers zijn de wanhoop nabij. Er dreigt een nieuw hoofdstuk aan de politieke, ambtelijke en wetenschappelijke chaos die de vissers omringt: door beperking van de te vangen hoeveelheid schol is het reëel dat de Nederlandse kottervloot straks na volledige invoering van de aanlandplicht vanaf augustus 2019 werkloos aan de kant ligt. Terwijl de hoeveelheid schol hoger is dan ooit.

Uit onderzoek blijkt de hoeveelheid schol historisch hoog. Sinds de eerste telling in 1957 heeft er niet zoveel schol in de Noordzee gezwommen. Het tegenovergestelde geldt voor het aantal vissers dat op schol vist. Nog nooit is er door vissers zo weinig op schol gevist. En toch geeft nieuw wetenschappelijk advies door de Europese visserijonderzoekers aan dat er vanaf volgend jaar 35 procent minder schol gevangen mag worden.

Zoals de wetenschappers aangeven zal deze maatregel op korte termijn geen effect hebben. De huidige hoeveelheid schol die gevangen wordt is al jaren lager dan de vissers mogen vangen. Maar vanaf 2019 gelden nieuwe regels. Dan wordt de aanlandplicht voor schol ingevoerd. Dat betekent dat ook ondermaatse vis in het quotum wordt meegenomen. Daardoor is de hoeveelheid te vangen schol straks in 2019 in acht maanden opgevist, waardoor de vissers vanaf augustus niet meer kunnen uitvaren en er tot het eind van het jaar geen verse vis meer wordt aangevoerd.