Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Naar binnen in Denemarken, dan melden met SafeSeaNet

Onduidelijkheid logboekmelding versus melding aan douane

URK/KATWIJK – De Deense autoriteiten blijven meldingen via SafeSeaNet verplicht stellen. De douane van Denemarken doet steekproeven en regelmatig worden boetes opgelegd. Ondanks bezwaren van Nederlandse zijde en vragen aan de Europese Commissie.

Vissers die een Deense haven willen aandoen moeten 24 uur vóór binnenkomst een melding doen via het digitale portal ‘SafeSeaNet’. Deze melding staat los van de ‘gewone’ logboekmelding en heeft meer te maken met eventuele gevaarlijke lading, de samenstelling van de bemanning, terrorismedreiging en vluchtelingenproblematiek dan met vis.

Belgische kotters schakelen voor de nog niet zo makkelijke melding via SafeSeaNet meestal een/hun agent in. Nederlandse vissers kunnen hulp vragen bij hun organisatie of bijvoorbeeld bij de afslag Urk. Barend Hakvoort van de visafslag Urk benadrukt dat de afslag wel assisteert, maar dat de melding zelf echt de verantwoordelijkheid blijft van de visser. ,,Op dit moment zitten er niet zo veel kotters meer in de noord, dus het speelt nu niet meer zo. Maar de Deense douane doet regelmatig een steekproef en er zijn kotters die een boete hebben gekregen’’, aldus Hakvoort.

De boetes of de dreiging met boetes was voor de Nederlandse Vissersbond aanleiding de zaak aan te kaarten in Brussel. Concrete aanleiding was een aangezegde boete van 600 euro voor de LO 28 van Frits van Dellen, afgelopen zomer bij het binnenlopen van Hvide Sande. Het Deense systeem zou toch niet gelden voor vissersschepen tot 45 meter?

Europese Commissie

Europarlementariër Annie Schreier-Pierik (CDA) klom in de pen vanwege discriminatie. De Europese Commissie antwoordt haar nu: ,,Overeenkomstig die verordeningen moet de kapitein van een vissersvaartuig de bevoegde autoriteiten 1 tot 4 uur vooraf in kennis stellen van het voornemen de haven binnen te varen, afhankelijk van de vissoorten, de lengte van het schip en het visserijgebied. Op basis van de aan de Commissie verstrekte informatie legt Denemarken geen strengere vereisten voor voorafgaande kennisgeving op dan die welke zijn vastgesteld in de bovenvermelde verordeningen.’’

Van Dellen heeft twee maanden na dato naar eigen zeggen (nog) geen boete ontvangen. De EC meldt tevens dat de LO 28 dit jaar drie keer is geïnspecteerd en dat ‘geen inbreukprocedures tegen het schip zijn ingeleid, noch boetes zijn opgelegd’. Het is echter de vraag of de EC het passende antwoord op de vraag heeft gegeven. Het doorgeven via SafeSeaNet voor de douane is duidelijk iets anders dan de logboekmelding.

De Vissersbond vindt de verplichte SafeSeaNet-melding meten met twee maten. De organisatie wil met voorbeelden van boetes naar de Nederlandse ambassade in Kopenhagen, die moet nagaan of de richtlijnen van de Deense douane in lijn zijn met die van Europa.