Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Subsidieaanvraag bij EFMZV

Onderzoek naar spisulavisserij van start

EMMELOORD - Onderzoekers van Wageningen Marine Research (WMR) hebben geconstateerd dat de halfgeknotte strandschelp, de spisula, weer in groten getale voorkomt in de Nederlandse kustwateren. De uitkomsten zijn voor de schelpdiervissers van de Coöperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Vissersbond aanleiding om een onderzoeksproject te willen starten naar de mogelijkheden voor een duurzame visserij op spisula.

WMR doet sinds 1995 onderzoek naar de omvang van het bestand van de belangrijkste schelpensoorten. In dat jaar was de spisula met 692 miljoen kilo de meest voorkomende schelpdiersoort in onze kustwateren. Na de eeuwwisseling verdween de spisula langs onze stranden. Op het dieptepunt telde WMR slechts 3 miljoen kilo, maar de soort heeft zich hersteld. In 2016 was het bestand 39 miljoen kilo en dit jaar is er een opmerkelijke groei naar 1.282 miljoen kilo.

De schelpdiervissers van de Nederlandse Vissersbond vissen al duurzaam op mesheften. Deze visserij is sinds 2012 MSC-gecertificeerd. De visserij op spisula is vanwege het afnemende bestand gestopt. Om de visserij te heropenen is onder meer een nieuwe passende beoordeling en een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming nodig. Duurzaam beheer van en visserij op het rijke spisula-bestand staat daarbij voorop.

De Nederlandse Vissersbond zal namens de aangesloten schelpdiervissers (Ensis) samen met het NIOZ, Wageningen Marine Research en Vogelbescherming Nederland een project starten om te komen tot een duurzame bevissing van het spisula-bestand, daarbij ook rekening houdend met ruimte voor zwarte zee-eenden. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).