Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Visserij is kritisch

Oestermandjes en rifballen tussen windmolens op zee

IJMUIDEN – Stichting De Noordzee, Natuur & Milieu, waterbouwkundig bedrijf Van Oord en energiebedrijf Eneco hebben deze week in het windpark Luchterduinen kooien met platte oesters en rifballen geplaatst. Luchterduinen met 43 turbines bevindt zich 23 kilometer ten westen van IJmuiden.

De kooien en rifballen zijn volgens de initiatiefnemers bedoeld om te onderzoeken ,,hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen verrijken.’’ De proef wordt mede mogelijk gemaakt door de ASN Bank. De totale oppervlakte beslaat 3 hectare. De ontwikkeling van het ‘kunstrif’ in het windpark wordt de komende jaren onderzocht door Bureau Waardenburg, Sas Consultancy en Wageningen Marine Research. Er lopen ook proeven in het Gemini Windpark boven de Waddeneilanden en in gesloten gebieden als de Borkumer Stenen en de Voordelta.

Foto: Udo van DongenFoto: Udo van Dongen

Vanuit de visserij wordt de uitrol van wind op zee en de plannen voor ‘natuurherstel’ en ‘natuurversterking’ kritisch en met zorg gevolgd. Windmolens kosten de vissersvloot ruimte en er worden meer en meer vraagtekens gezet bij het duurzame karakter van windmolens. Vissers zien windmolens bovendien vaak stil staan. Vissersactiegroep EMK publiceerde vorige week filmbeelden van het windpark Horns Rif voor de Deense kust waar alle windmolens stil stonden.

Kotterorganisatie VisNed werkt aan een visiedocument Wind op Zee en wil dat de plannenmakers meer naar het noorden kijken dan naar het westen en zuiden. Ook wordt gelobbyd voor een transitiefonds voor de kottervloot nu er miljarden geïnvesteerd worden in windparken. ,,Vissers zijn de oudste gebruikers van de Noordzee, nieuwe gebruikers horen daarom netjes om te gaan met onze vissers. De kottersector moet steun krijgen om zich te kunnen aanpassen. Zonder voldoende euro’s gaan we in verzet’’, aldus voorzitter Pim Visser. VisNed participeert in het strategisch ontwikkelproces Noordzee 2030 (inclusief routekaart windenergie op zee), de werkgroep Wind op Zee in het nationale Energieakkoord en het Noordzee governance proces wat onder leiding van voormalig minister Jacques Wallage wordt uitgevoerd.

Foto: Udo van DongenFoto: Udo van Dongen

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV in de Tweede Kamer zei minister Carola Schouten vorige week desgevraagd in de actuele discussie over windparken op zee vanzelfsprekend te letten op de belangen van de visserij, evenals op die van de natuur. ,,Daar mag u mij echt aan houden. Hierbij werken wij ook goed samen met de visserijsector en met de natuurorganisaties. We zijn ook in gesprek met de energiesector om ook op dat vlak de goede keuzes te maken’’, antwoordde Schouten. ,,Het is ook een discussie die ik regelmatig met de vissers voer, want die windparken hebben invloed op de visgronden. In die grote gebieden ontstaan tegelijkertijd ook wel weer mogelijkheden om met aquacultuur schaal- en schelpdieren, zeewier en algen te kweken. Aan de ene kant zijn er dus beperkingen en aan de andere kant hebben we wellicht mogelijkheden, maar die moeten we onderzoeken om te kijken hoe we daar kansen van kunnen maken. Dat lijkt mij een heel Nederlandse instelling.’’