Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Van 20 naar 44 microgram/kilo

NVWA verhoogt normstelling TTX

UTRECHT – De Nederlandse normstelling voor Tetrodotoxine is opgehoogd naar 44 microgram TTX/kilo in schelpdiervlees. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakte dat woensdagmiddag bekend.

De NVWA volgt het advies van Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRo). BuRo concludeert dat door nieuw toxicologisch onderzoek van onder meer de European Food Safety Agency (EFSA) er een maximaal toelaatbaar risiconiveau van 44 ug TTX/kilo in schelpdiervlees kan worden afgeleid. Deze norm komt in de plaats van de limietwaarde van 20 microgram TTX/kilo, die sinds vorig jaar uit voorzorg werd gehanteerd.

De NVWA monitort sinds voorjaar 2016 wekelijks de productiegebieden van mosselen en oesters op onder andere de aanwezigheid van TTX. In juni van dat jaar nam de NVWA het besluit dat mosselen en oesters uit twee productiegebieden in de Oosterschelde wegens het voorkomen van de giftige stof tetrodotoxine (TTX) niet in de handel mochten worden gebracht. Het ging om een voorzorgsmaatregel met het oog op de volksgezondheid.

De NVWA monitort wekelijks de Nederlandse visgebieden voor schelpdieren. De resultaten van deze metingen worden gepubliceerd op de website; actuele status productiegebieden tweekleppige weekdieren.