Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Adviezen voor vrijwel alle pelagische TAC's omlaag

Noordzeeharing positieve verrassing

KOPENHAGEN/ZOETERMEER – ICES adviseert voor volgend jaar lagere TAC’s voor makreel, blauwe wijting, Atlanto Scandian haring, en de horsmakreel in zowel de Noordzee als de westelijke wateren.

Positieve verrassing is het advies voor de TAC Noordzeeharing voor 2022: met 532.183 ton een verhoging van 45 procent ten opzichte van het advies voor 2021.

De International Council for the Exploration of the Sea (ICES) heeft vorige week ook de vangstadviezen gepubliceerd voor de voor Nederland belangrijkste pelagische bestanden. Het advies voor het economisch belangrijkste bestand, de makreel, is met 794.920 ton 6,7 procent lager dan het advies voor 2021, met name vanwege de teruglopende omvang van het bestand, al is dat met een geschatte 3,5 miljoen ton nog steeds zeer groot.

Voor blauwe wijting is het advies 752.736 ton, een gevoelige verlaging van 19 procent ten opzichte van de advies-TAC voor 2021. Hoewel de grootte van het bestand ICES geen zorgen baart, doet de huidige visserijdruk dat wel. Hetzelfde geldt voor de Atlanto-Scandian haring, waarvan de advies-TAC van 598.588 ton een vermindering van 8 procent inhoudt ten opzichte van het advies voor 2021.

Beide horsmakreel-bestanden waarvoor ICES vangstadviezen heeft gegeven zijn relatief belangrijk voor Nederland. Voor de Noordzee horsmakreel adviseert ICES op basis van het voorzorgsbeginsel een verlaging van 14.014 ton in 2020 en 2021 naar 8.969 ton in 2022 en 2023. De visserijdruk op het bestand is te hoog. Het advies voor de grotere TAC westelijke wateren zet ICES op 71.138 ton, ten opzichte van de 81.376 ton in 2021. Hier is de visserijdruk weliswaar niet te hoog, maar het paaibestand ligt onder een specifieke MSY-grenswaarde (Btrigger).

Zorgen

Het advies voor Noordzeeharing is verlaat vanwege herziening van de geschatte bestandsgrootte en van referentiepunten. Deze herziening gevoegd bij een paaibestand dat boven MSY-niveau zit maken dat het advies een grote sprong kan maken van 365.792 voor 2021 naar 532.183 volgend jaar; een sprong van 45 procent.

Voorzitter Gerard van Balsfoort van de PFA is er blij mee, zeker gezien de verlagingen bij alle andere pelagische bestanden. De verlagingen voor blauwe wijting, Atlanto-Scandian haring en ook voor westelijke horsmakreel noemt hij niet verrassend. ,,Het Noordzee-haring-advies is in die zin wel verrassend’’, aldus Van Balsfoort.

Wat makreel betreft; echt zorgen maakt Van Balsfoort zich over de aanhoudende overschrijding van de advies-TAC’s van makreel, met name door de unilaterale quota die Noorwegen, IJsland en de Faeröer voor zichzelf gesteld hebben. De eerste twee zelfs met een verhoging van 55 procent van hun quota.

De totale vangsten van makreel leiden daardoor tot een overschrijding van meer dan 40 procent van het ICES-advies. ,,Dat moet je straks onherroepelijk gaan merken in het makreel advies voor 2023, waarbij de vangstcijfers van 2021 gebruikt worden.''