Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Vertrek uit Aberdeen gevolg van Brexit

Noordzee Adviesraad kiest voor Zoetermeer

ZOETERMEER - De NSAC (North Sea Advisory Council/Noordzee-Adviesraad) moet vanwege Brexit haar zetel uiterlijk 29 maart 2018 vanuit het Verenigd Koninkrijk naar één van de EU 27 landen verplaatsen. Daarvoor waren Zweden, Denemarken en Nederland in de race. Afgelopen maandag koos de algemene vergadering van de Noordzee-Adviesraad op een speciaal ingelaste vergadering in Brussel met ruime meerderheid voor Nederland.

Toen afgelopen juni duidelijk werd dat het secretariaat van de adviesraad Aberdeen moest gaan verlaten, meldde VisNeddirecteur Pim Visser dat Zoetermeer een prima vestigingsplaats zou zijn. Daar is immers ook de Pelagische Adviesraad gevestigd en hebben de Redersvereniging voor de Zeevisserij, PFA, Visfederatie en VisNed kantoren. De Noordzee-AC zou zo ingebed zijn in een goed functionerend viscluster. De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (haaien en roggen) deelde die mening en samen werkten ze een voorstel uit. Een mooie klus voor de nieuwe VisNed-medewerkers Noor Visser en Nathanaël Middelkoop, die een degelijk ‘bidbook’ produceerden. Tegelijkertijd schreef de NSAC ook een tender uit om het secretariaat te voeren tot de omzetting naar de nieuwe plek een feit was. Ook daarvoor werd door VisNed een document ingevuld.

Maandag 29 oktober kwamen de leden naar Brussel om hun keuze te maken. Noor Visser kreeg als tweede de gelegenheid de aanbieding toe te lichten en somde de voordelen van Nederland op: de centrale ligging, de professionele aanpak, de goede bereikbaarheid en de grote betrokkenheid van ngo’s en visserij bij het werk van de Noordzee-AC. Naast Zoetermeer waren ook de Zweedse havenstad Gothenburg en de Deense hoofdstad Kopenhagen in de race. Na de lunch werden de stembiljetten ingevuld: 15 van de 24 uitgebrachte stemmen waren voor Nederland. De adviesraad telt 38 stemgerechtigden. Vanuit Nederland stemden NetViswerk, Stichting van de Nederlandse Visserij en VisNed voor. De Nederlandse Vissersbond was niet aanwezig, Britse leden van de NSAC onthielden zich van stemmen.

Het aanwezige VisNed-team nam niet veel tijd om te genieten van de mooie uitslag. Noor Visser trok meteen haar agenda om afspraken te plannen om in Aberdeen samen met de huidige secretaris Lorna Duguid het overnameprotocol in werking te zetten. Vanuit de AC wordt de hele overgang begeleid door een kleine commissie, bestaande uit voorzitter Niels Wichmann, Irene Kingma (Elasmobranchen Vereniging) en Pim Visser. Noor Visser voert het interim-secretariaat van de NSAC tot uiterlijk 31 maart 2019. Dan moet er een nieuwe (permanente) secretaris benoemd zijn en moet de verhuizing naar Zoetermeer afgerond zijn. In de maand december zal de adviesraad de vacature gaan openstellen.

De verhuizing van de NSAC is het eerste merkbare gevolg van Brexit. Het betekent ook een ongewenst afscheid van Lorna Duguid, die de afgelopen 6,5 jaar op perfecte wijze invulling gegeven heeft aan het secretariaat, zegt Pim Visser. Naast de tevredenheid over de verhuizing van het secretariaat naar Zoetermeer zorgt Lorna’s vertrek voor gemengde gevoelens bij de adviesraad. VisNed is haar zeer erkentelijk.