Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Stichting Vissers voor Vissers

Noodhulp voor vissers Haïti

URK – De orkaan Matthew heeft verwoestend huisgehouden in Midden-Amerika. Stichting Vissers voor Vissers heeft van meerdere kanten een dringende oproep gekregen om getroffen vissers in Haïti een helpende hand toe te reiken. Johannes Spoelstra doet een oproep.

,,Haïti is een straatarm land.  Ja ze hadden al niet veel, maar zijn nu nagenoeg alles kwijt: huizen, boten, netwerk en dus  inkomsten.  Hulp van de landelijke overheid is niet te verwachten.

Het gaat om ‘kleine’ vissers. De meeste van deze vissers vissen op spierkracht met een klein houten bootje, vaak niet meer dan een uitgeholde boomstam. ’s Nachts omstreeks 02.00 uur gaan ze het water op en keren omstreeks 09.00 uur weer huiswaarts.  Gezien de grootte van de bootjes kunnen ze niet ver de zee op.  Koeling is er niet. Een gedeelte van de gevangen vis wordt gedroogd of gezouten. De vrouw des huizes is verantwoordelijk voor de verkoop van de vis. Dit gebeurt dan op de lokale markt. Het zijn kleine familiebedrijfjes.

Nu ligt alles nagenoeg stil. De netten zijn weg en de bootjes zijn kapot of zwaar beschadigd. Wat ze heel erg vinden is dat er geen onderdak meer is. De primitieve huisjes zijn compleet weggeblazen. Gelukkig geen dodelijke slachtoffers. De kinderen kunnen niet meer naar school. Ze zijn hun schoolspullen kwijt en de school is vaak ook geheel vernield.

Ja en hoe nu verder? Daarom willen we ook een beroep op u doen om aan deze toch al zeer arme groep vissers hulp te bieden. We willen ze geen geld geven, maar goederen waar ze wat aan hebben om een toekomst op te bouwen. Bijvoorbeeld een nieuwe boot en netwerk. En ook helpen bij de opbouw van de woningen zodat hun leven weer enigszins normaliseert.  

U kunt u bijdrage storten op ons rekeningnummer: Vissers voor Vissers, NL61SNSB0913914339 t.n.v. HAITI.’’

Coördinator Johannes Spoelstra is blij met de financiële steun die is toegezegd door de organisatie van het jaarlijkse Visserijtoernooi op vrijdag 30 december in Sporthal De Vlechttuinen. Inschrijfformulieren voor het zaalvoetballen zijn verkrijgbaar bij Rein Snoek in het Veiligheidscentrum van de VCU. Deze dienen samen met het inschrijfgeld van 100 euro uiterlijk zaterdag 10 december weer ingeleverd te worden. Maximaal kunnen er twintig teams meedoen.