Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Voorwaarden Visserijvergunning volgen nog

Nieuwe vergunningaanvraag voor IJsselmeervissers

EMMELOORD – De PO-IJsselmeer/Vissersbond heeft deze week een aangepaste collectieve Wnb-vergunning voor hun leden IJsselmeervissers aangevraagd.

Afgelopen maandag had het nieuwe schubvisseizoen op het IJsselmeer moeten ingaan. Maar de provincie Flevoland heeft de individuele vergunningaanvragen van de vissers in het kader van de Wet natuurbescherming niet in behandeling willen nemen. Massaal is daar bezwaar tegen aangetekend. ,,We hopen en verwachten dat de bezwaren overbodig zullen zijn en vissers niet naar de rechter hoeven. Onze vissers willen vissen’’, zegt secretaris Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond.

Wel is vorige week door het ministerie van LNV eindelijk de ook noodzakelijke Visserijvergunning voor de staandwantvisserij afgegeven. Bijzonder is dat de aanvullende voorwaarden nog zullen volgen, vooral om de vangst van blankvoorn en brasem te ontzien. Conform adviezen van Wageningen Marine Research moet de visserijinspanning met 36 procent worden beperkt, bovenop de eerder doorgevoerde reductie van 85 procent. De IJsselmeervissers werken aan een eigen nieuw plan daarvoor, met behoud van de inzet van de nog slechts 600 perkjes netten.

Alvorens een collectieve Wnb-vergunningaanvraag in te dienen heeft de PO-IJsselmeer/Vissersbond advies gevraagd aan Delta Milieu. Het gaat de provincies louter om de bijvangst van watervogels in de Natura 2000-wateren. Daarom heeft de PO zelf extra maatregelen in de zogenoemde passende beoordeling opgenomen. Met het oog op de vogels zullen er in bepaalde gebieden geen netten worden geschoten, zoals bij de Houtribdijk en in het IJmeer op het Markermeer en bij Andijk en onder de Friese kust op het IJsselmeer.

Vorige week was er een zogenoemd bestuurlijk overleg gepland, samen met LNV-minister Carola Schouten. Dat overleg is toen opgeschoven omdat er onvoldoende beslispunten op de agenda stonden en verzet naar woensdagmorgen 4 juli. Gesproken werd niet alleen over de vergunningen voor de korte termijn, maar ook over het visserijbeheer op langere termijn.