Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Data aanleveren is harde voorwaarde in pulsontheffing

Nieuwe spreadsheet dataverzameling puls

EMMELOORD - Gedurende 2017 hebben alle vissers die met de puls vissen per trek gegevens bijgehouden over waar ze gevist hebben, onder welke weersomstandigheden en wat ze gevangen hebben. Deze gegevens worden gebruikt voor het wetenschappelijke onderzoeksproject ‘Pulse Trawl Impact Assessment’, wat loopt tussen 2016 en 2019.

Binnen dit meerjarige onderzoeksproject wordt in laboratoriumonderzoek en veldonderzoek onderzocht wat de impact van vissen met de puls is op verschillende mariene organismen en op het bodemecosysteem. De door de vissers aangeleverde gegevens worden gebruikt om de resultaten uit het laboratoriumonderzoek en het veldonderzoek op te schalen naar de Noordzee. Waar wordt precies gevist? En wat betekent dit voor het effect dat deze visserij heeft op verschillende habitats? De impact van het vissen met de puls wordt vergeleken met de impact van de boomkorvisserij. Daarnaast onderzoekt Wageningen Marine Research aan de hand van de aangeleverde gegevens de verspreiding van verschillende vissoorten, hoe snel dit verandert door er te vissen en hoe snel de soorten nadat er is gevist weer terug komen op de visgronden.

Analyse

Wageningen Marine Research heeft de afgelopen maanden de eerste analyses met de gegevens uitgevoerd. Omdat het een grote hoeveelheid gegevens is, is het voor de onderzoekers die ermee werken van belang dat de spreadsheets volledig worden ingevuld door de vissers. ,,Soms worden sheets niet volledig ingevuld met de opmerking dat trekken bijvoorbeeld altijd even lang duren, of dat er altijd dezelfde tijd tussen trekken zit. Het is voor mij echter zeer lastig om dergelijke informatie voor alle sheets dan te gaan aanvullen. Het gaat alleen bij de tussentijdse analyse al om een enorme hoeveelheid sheets!’’, aldus WMR-onderzoeker Daan Gerla.    Ook voor 2018 geldt de verplichting om data te verzamelen weer tijdens alle visreizen van schepen die op dat moment met de puls vissen. Deelname is immers opgenomen als harde eis die door het ministerie aan de ontheffing is gekoppeld. De Nederlandse Vissersbond en VisNed hebben een nieuwe spreadsheet onder hun leden pulsvissers verspreid. In de oude spreadsheets konden namelijk geen gegevens worden ingevuld van na 2017 en in de nieuwe spreadsheet zijn enkele kleine aanpassingen gedaan die als doel hebben om fouten in de gegevens verder te beperken. Veel van de vissers hebben afgelopen jaar ook actief meegedacht en zijn met suggesties gekomen om de bestaande spreadsheet te verbeteren. Een aantal daarvan is doorgevoerd. Helaas was het (technisch) niet mogelijk om deze allemaal op te nemen in de nieuwe versie.

Vertrouwelijkheid data

Er wordt vertrouwelijk met de data omgegaan. VisNed en de Nederlandse Vissersbond hebben afspraken hierover met Wageningen Marine Research vastgelegd in een contract. Slechts een kleine groep onderzoekers van WMR heeft toegang tot de gegevens. De analyses worden niet uitgevoerd met de ruwe data, maar met geanonimiseerde data, zodat de gegevens niet te herleiden zijn tot individuele schepen.