Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Bestuur werkt PO-varianten uit

NetViswerk groeit als kool

HARLINGEN – NetViswerk, de organisatie voor kleinschalige kustvissers en binnenvissers, groeit als kool en wil bouwen aan de toekomst. Daar past de oprichting van een eigen producentenorganisatie bij. ,,We zijn meer dan een belangenclub.’’

,,Praat en beslis mee met de snelst groeiende visserijclub van de Benelux’’, aldus voorzitter Albert Jan Maat van NetViswerk. Onder dat motto organiseerde NetViswerk zaterdag in de kantine van de Harlinger visafslag haar algemene ledenvergadering. Van de inmiddels 180 leden - drie keer meer dan bij de start in 2015 - waren er enkele tientallen aanwezig. Maat deelde complimenten uit op deze zomerse dag.

NetViswerk zoekt nadrukkelijk de samenwerking, aldus Maat. Niet alleen met gelijkgestemden, maar zeker ook met Sportvisserij Nederland. ,,Ik heb daar een uitgesproken mening over: we moeten werken aan een betere verstandhouding’’, zegt Maat. Afgelopen jaar was er een rel in de Biesbosch, waar beroepsvissers met visrechten in het gebied via social media door sportvissers op misselijke wijze werden zwartgemaakt. NetViswerk is daar bovenop gesprongen en heeft ook de politie ingeschakeld, aldus Maat. Van de zijde van Sportvisserij Nederland is excuus aangeboden. Afgesproken is om vaker met elkaar om tafel te gaan, ook om conflicten uit te praten in plaats van voor de rechtbank uit te vechten. In Groningen zijn partijen ook met elkaar in gesprek om wederzijdse gevoeligheden bespreekbaar te maken. Blij is NetViswerk met de benoeming vorige maand van Marjan van Kampen-Nouwen als nieuwe voorzitter van Sportvisserij Nederland. Mevrouw Van Kampen was eerder als mediator betrokken bij de toekomstvisie voor de IJsselmeervisserij en kent als voormalig burgemeester van Wieringen de beroepsvisserij goed. Een kennismaking na de zomervakantie staat op de rol.

De publieke jaarvergadering stond vooral in het teken van informatievoorziening over de voordelen van een producentenorganisatie. Het bestuur kreeg zaterdag groen licht om varianten uit te werken. Daarna besluiten de leden. Gelet op de discussie zaterdagmorgen moeten leden nog wel overtuigd worden of de baten de kosten waard zijn. Een aantal leden is trouwens al lid van een producentenorganisatie, bijvoorbeeld de PO-Wieringen en de PO-IJsselmeer. Een kostenplaatje werd zaterdag nog niet genoemd. Het bestuur van NetViswerk zou een alliantie willen aangaan met VisNed. Als voordelen noemde Maat: flexibiliteit in vangstquota en beter afspraken kunnen maken over gewenste samenwerking. In tegenstelling tot de Nederlandse Vissersbond heeft VisNed geen voorwaarden gesteld aan NetViswerk, aldus Maat.

Maat zelf, als belangenbehartiger gepokt en gemazeld bij het CDA en LTO Nederland, is groot voorstander van een producentenorganisatie: ,,De PO is een prima voertuig om onze vereniging verder uit te bouwen en er in breder kader mee te sturen. Bijvoorbeeld ook als het gaat om onderzoek. Onze leden hebben vaak veel commentaar omdat de aansluiting met de praktijk ontbreekt. Daar willen we verandering in brengen. Desnoods zelf meebetalen en dus ook meebepalen. Ik weet het: we zijn een diverse sector. Dat is ook de uitdaging. Die willen we zakelijk oppakken. We hebben alle begrip voor vragen van kleinere bedrijven onder onze leden over het kostenplaatje. Daar gaan we zeker serieus naar kijken. Maar het is ook zo dat individuele leden momenteel veel kwijt zijn aan juridische kosten, en ik heb goede hoop dat met behulp van een PO rechten beter beschermd zijn en op die kosten dus bespaard kan worden.’’

Directeur Pim Visser van VisNed gaf zaterdag een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden van de producentenorganisaties onder de VisNed-paraplu. De kracht van PO’s zit’em in de wettelijke en juridische borging in het kader van de Europese marktordening. Productie- en afzetplannen worden met goedkeuring van de overheid uitgevoerd. ,,Groot voordeel is wel dat we in PO’s allemaal vissers zijn.’’

VisNed ziet trouwens ook voordelen in een nauwere samenwerking met NetViswerk. ,,De kleinschalige visserij is bestuurlijk niet optimaal ingebed waar het het Europese visserijbeleid betreft. Wij zijn enthousiast om waar mogelijk elkaar als vissers in het grote krachtenveld te versterken’’, aldus Visser. Tegenover LIFE, de Europese organisatie voor kleinschalige visserijbedrijf, staat Visser kritisch. LIFE zet zich namelijk in voor een herziening/herverdeling van visrechten. ,,Die zoekt dus de confrontatie.’’

Stoom afblazen

Na de pauze werd er vooral gelegenheid geboden om stoom af te blazen. De diversiteit en veelkleurigheid van de kleinschalige vissers kwam daarin goed tot uiting. Een keur van onderwerpen passeerde de revue: Brexit, sportvisserij, Europees aalherstelplan, decentraal aalbeheer (Maat: ,,Het verlossende woord moet uit Brussel komen, maar we kunnen ons na het bezoek van de Europese Commissie aan Friesland niet voorstellen dat Nederland geen toestemming krijgt om decentraal aalbeheer nationaal uit te rollen.’’), zeebaarsquotum (Maat: ,,De verdeling zal en moet anders komend jaar.’’), braakliggende rechten, vergunningensysteem, IJsselmeervisserij, oesterrapen, windmolens op zee, etcetera.

In de discussie over het Europese aalherstelplan kwamen Jelte en Klaas Bouma met een nieuwtje. De Friese gebroeders Bouma hebben ook een visserijbedrijf in Polen. Het palingvangstverbod met fuiken in de periode half juni-half juli is daar dit jaar opgeheven. De grote vraag is of het in Nederland zo langzamerhand ook niet tijd wordt om de binnenvissers meer lucht te geven.

NetViswerk is ook bezig om onderzoek van de grond te tillen om samen met een Frans bedrijf te bewijzen dat paling uit de zogeheten dioxinegebieden schoongespoeld kan worden en dus zonder problemen voor de volksgezondheid op de markt gebracht kan worden. In dat geval is er dus geen noodzaak meer om grote delen van het rivierengebied gesloten te houden voor de binnenvissers.