Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Europarlementariër Peter van Dalen wil betere relatie met Fransen

Nederlandse visserijlobby schiet tekort

URK – Zowel over de pulskor als de Brexit wordt nog volop onderhandeld, voor de visserijsector is het allemaal dus nog erg onzeker. Europarlementariër Peter van Dalen (CU/SGP) constateerde afgelopen zaterdagmorgen dat de Nederlandse visserijlobby tekort schiet in het beïnvloeden van de politieke en publieke opinie. Hij adviseerde om de relatie met de Fransen drastisch te verbeteren

Op het ondernemersontbijt in de kantine van het Urker gemeentehuis waren veel belangstellenden afgekomen. Wellicht in de hoop op meer nieuws over de toekomst. Als lid van de Visserijcommissie had Van Dalen die week opnieuw overleg gehad met vertegenwoordigers van de Raad van Visserijministers en het Europees Parlement in de zogenaamde triloog. Wat de pulskor betreft is er echter nog geen overeenstemming. Van Dalen gaf ook aan dat wanneer na intensief overleg straks eindelijk een onderhandelingsakkoord wordt bereikt, dat dit dan nog wel ter finale goedkeuring moet worden voorgelegd aan de Raad van Visserijministers en het voltallige Europarlement.

Van Dalen moet helaas constateren dat de Nederlandse visserijlobby er nog niet in geslaagd is om de beeldvorming te veranderen. Er is veel aversie tegen pulsvisserij. ,,Het is leuk en aardig als ik in Visserijnieuws lees dat de Nederlandse media meevaart op Hollandse schepen, maar het visserijbeleid wordt gemaakt in Brussel. Nationaal kunnen we hooguit een beetje bijsturen. We moeten dus de grenzen over om daar met de recente onderzoeksresultaten in de hand de mensen de waarheid te vertellen. Ga naar Franse havens en nodig daar de pers uit. De Nederlandse visserijsector kan van de Bloom Association nog veel leren. Als kleine organisatie hebben die tegenstanders van de pulsvisserij met leugens en manipulerende beelden het Europees Parlement zover weten te krijgen dat ze de pulsvisserij volledig wil verbieden.”

Een pulsverbod hangt nog steeds boven het hoofd, en Van Dalen vreest dat de lobby voor behoud van alle ontheffingen nu te laat is. Een compromis in de triloog lukte vorige week nog niet, maar wordt wel dit jaar verwacht. Van Dalen riep op om zich als visserijsector vooral te richten op het toekomstig visserijbeleid, dat volgend jaar vastere vormen moet krijgen.

Fransen

Wat dat nieuwe visserijbeleid betreft gaf Van Dalen aan dat hier verbeterpunten in meegenomen worden. ,,Wat de maaswijdten betreft is in het triloog overeenstemming dat hier meer ruimte moet zijn voor regionaal beleid. Dit moet echt maatwerk worden, afgestemd op de visserij in het betreffende gebied.” Ook het subsidiefonds voor de periode 2021-2017 zal eenvoudiger gemaakt worden. ,,Het is nu te ingewikkeld, waardoor er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Ook lopen er veel procedures om genoten subsidies weer terug te betalen wegens oneigenlijk gebruik. Hier gaan we verandering in brengen, waarbij we het budget overeind willen houden, ondanks het vertrek van het Verenigd Koninkrijk.”

Daarnaast wordt ook de controleverordening herzien. ,,Het is nu zo dat we hier in Nederland, België en Duitsland de regels wel invoeren en handhaven, maar dat dit mindert hoe dichter je bij de paus komt. Hier moet uniformiteit in komen”, aldus Van Dalen, die verwacht dat de controles Europees gezien strenger worden met ook inzet van cameratoezicht.

Om meer invloed op het visserijbeleid te kunnen uitoefenen riep Van Dalen op om de relatie met de Fransen drastisch te verbeteren. ,,We staan nu tegenover elkaar, terwijl we elkaar toch nodig hebben. Ik doel dan op de Brexit, waarin we een gezamenlijk belang hebben. Laten we daarom elkaar de hand reiken”, aldus Van Dalen, die op 12 oktober een overleg heeft met de Fransen. Hij gaf aan dat de Fransen een moeilijke periode doormaken. ,,In vrijwel alle sectoren moet het in Frankrijk efficiënter. Ook in de visserij hebben ze een grote achterstand op ons en maken een periode door die wij jaren geleden al hebben doorgemaakt. Laten we ze daarin met onze ervaring helpen.”

De Brexit is volgens Van Dalen een vast punt op de agenda. ,,Niemand weet wat het wordt en het is in Engeland een complete chaos. Ik hoop dat er uiteindelijk een deal komt, want een harde Brexit zal voor alle partijen desastreus zijn en zeker voor ons als we niet meer in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk mogen vissen.” Van Dalen hoopt op een softe Brexit met blijvende visserijmogelijkheden. ,,Ook in die onderhandelingen hebben we de Fransen nodig.”


STRAATSBURG/DEN HAAG - De partijen in de triloog hebben met elkaar afgesproken niets over het overleg naar buiten te brengen. Toch lekte er via een Franse Europarlementariër informatie over de afgebroken onderhandelingen naar buiten, en werd die door Bloom wereldkundig gemaakt. In het compromisvoorstel door het voorzitterschap namens de Raad stond enerzijds dat pulsvisserij na 2021 verboden wordt en dat lidstaten intussen eigen maatregelen tegen puls kunnen nemen in hun 12 mijlszone. Anderzijds staat er dat er in 2020 een nieuw wetenschappelijk advies van ICES over pulstechniek komt op basis waarvan de Europese Commissie voorstellen kan doen over de toekomst van de pulsvisserij… Over dat compromisvoorstel is het gesprek dus afgebroken.

Met het oog op de komende Landbouw- en Visserijraad debateerde de Tweede Kamer afgelopen dinsdag met LNV-minister Schouten over onder andere de pulsvisserij en de triloog. Gelet op de onderhandelingen reageerde Schouten zeer voorzichtig achter de microfoon. Makkelijk is het allemaal bepaald niet. Een pulsverbod gaat de Nederlandse visserijsector honderden miljoenen euro’s kosten en zet ook honderden banen in de keten op de tocht. In een brief voorafgaand aan het kameroverleg schreef Schouten dat haar inzet een ruimere toelating van de pulstechniek is en blijft. ,,Hiertoe heb ik en zal ik bij alle daartoe relevante gelegenheden pleiten voor de pulsvisserij als een innovatieve visserij die, door onderzoek ondersteund, antwoord geeft op vele uitdagingen in visserij. Er moet ruimte gegeven worden aan innovaties in de visserij en de resultaten van onderzoek moeten aan de basis liggen van de beleidsvorming’’, vindt Schouten. ,,Het Europees Parlement heeft echter gestemd voor een totaalverbod van de pulsvisserij. In de Raad dringt Frankrijk ook op een totaalverbod aan. Dit zet Nederland onder grote druk. Er moet rekening worden gehouden met een stevige discussie en een uitkomst die ver afwijkt van wat Nederland wenselijk vindt. Hierbij moeten we ons realiseren dat velen in het Europees Parlement en in sommige lidstaten vinden dat Nederland, gezien de beperkingen in de huidige EU-regels, te voortvarend is geweest met het huidige aantal pulstoestemmingen. Ook hebben diverse betrokkenen bezwaren aangetekend tegen de toepassing van de pulstechniek dicht onder de kust, waarbij de kleinschalige kustvisserij concurrentie aangedaan zou worden.’’