Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Ook erkend voor keuring apparatuur Duitse vlagschepen

NavCom: van alle vlaggen thuis

IJMUIDEN – NavCom is sinds begin dit jaar erkend door het Duitse Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Naast die van Nederlandse, Britse en Belgische vlagschepen, mag NavCom nu ook de navigatie- en communicatiesystemen van Duitse vlagschepen keuren.

NavCom is in 2000 opgericht als een onafhankelijk bedrijf voor keuring en inspectie van maritieme navigatie- en communicatiesystemen. Directeur-eigenaar Gerard Borst: ,,De erkenning door de BSH betekent dat de door NavCom uitgevoerde radiokeuringen erkend worden door BG Verkehr; de Duitse scheepvaartinspectie waar de Duitse vlagvisserijschepen onder vallen voor inspectie en certificaten.’’

De NavCom radiokeuring-rapportage wordt rechtstreeks naar BG Verkehr gezonden, een originele kopie blijft aan boord achter als bewijs van uitvoering. De Sicherheitszeugnis (het veiligheidscertificaat) kan daarna worden afgetekend bij bezoek van een BG Verkehr of klasse-inspecteur. ,,Dit bewijs van keuring is voldoende om de Sicherheitszeugnis voor wat betreft het radiogedeelte geldig te laten zijn.’’

De Duitse Schiffs Sicherheitszeugnis wordt door BG Verkehr afgegeven en is geldig voor vijf jaar. Tussen de twee en drie jaar na de afgifte moet er door BG Verkehr of de Klasse een tussentijdse keuring worden uitgevoerd. Tevens dient er elk jaar in een tijdsperiode van plusminus drie maanden rond de geldigheidsdatum van het certificaat een radiokeuring uitgevoerd te worden.

Voor de Nederlandse vlagschepen geldt voor ILT ongeveer dezelfde procedure als voor BG Verkehr. Radiokeuringen dienen elk jaar plusminus drie maanden rond de certificaatgeldigheidsdatum te worden uitgevoerd. Bij vernieuwing van het certificaat mag de radiokeuring tot drie maanden voor de verloopdatum worden uitgevoerd. Ook hier stuurt NavCom de rapportage van de radiokeuringen naar ILT en laat de originelen achter aan boord. Certificaten worden afgetekend door de ILT-inspecteurs.

Primeur

Foto: C. Hameeteman – Fischereibetrieb Hecht GmbH (Snoek uit Urk) had de primeur, met BSH-radiokeuringen voor de SC 25, de SC 35 en de SC 45.Foto: C. Hameeteman – Fischereibetrieb Hecht GmbH (Snoek uit Urk) had de primeur, met BSH-radiokeuringen voor de SC 25, de SC 35 en de SC 45. Voor Britse vlagschepen heeft NavCom een erkenning als “Authorised Person”, waarmee de jaarlijkse keuringen kunnen worden uitgevoerd en de certificaten worden afgetekend namens de MCA. Ook hier geldt dat er een jaarlijkse radiokeuring moet worden uitgevoerd zo’n drie maanden rond de certificaat geldigheidsdatum voor de periodieke keuringen en tot drie maanden voor de verloopdatum van het certificaat. Voor de Belgische vlagschepen gelden dezelfde regels als voor de Nederlandse schepen, met dien verstande dat rapportage naar de Belgische scheepvaartinspectie wordt verzonden.

Fischereibetrieb Hecht GmbH (Snoek uit Urk) had de primeur vorige maand, met BSH radiokeuringen van de SC 25, SC 35 en SC 45.