Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Europêche-voorzitter Javier Garat:

‘MSY zo snel mogelijk, maar niet tot elke prijs’

BRUSSEL – Het is veel realistischer om te focussen op het bereiken van MSY voor de belangrijkste doelsoorten, dan te proberen om letterlijk alle bestanden per 2020 op MSY-niveau te krijgen. Aldus Europêche-voorzitter Javier Garat, die vorige week sprak op de door de ngo PEW belegde conferentie over hoe ver de EU is met het beëindigen van ‘overbevissing’.

De uitdagingen waarvoor de Europese visserijsector staat zijn enorm. Het gaat om een combinatie van drie factoren: de ambitieuze en rigide doelen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid met betrekking tot MSY per 2020, de volledige implementatie van de aanlandplicht per 2019 en de onzekerheid van Brexit. De sector heeft het over ‘the perfect storm’, naar de gelijknamige film waarin alle factoren meewerkten en elkaar versterkten om een zeer zware storm te laten ontstaan. In het licht van deze storm is volgens Garat vooral realisme en flexibiliteit nodig.

Garat benadrukte op de conferentie dat de verbetering van de visbestanden vooral het resultaat is van vele offers die de visserijsector heeft moeten brengen, met als gevolg veel minder schepen en werkgelegenheid. ,,De visserijsector is het met de Europese Commissie eens dat het nodig is om het maximale aantal visbestanden zo snel mogelijk op het niveau van de maximale duurzame oogst te krijgen, maar niet tot elke prijs en niet zonder de sociaaleconomische factoren mee te laten wegen’’, aldus Garat. Overigens zijn volgens hem zelfs ngo’s zich ervan bewust dat het onmogelijk is om voor alle visbestanden tegelijk MSY-niveau te bereiken.

Europêche wijst er op dat het aantal visbestanden in het noordoost-Atlantische gebied dat op MSY-niveau wordt bevist is gestegen van vijf in 2009 naar 53 in 2018. Omdat voor ongeveer 45 procent van de visbestanden nog niet voldoende data zijn om überhaupt een MSY-niveau te kunnen vaststellen, pleit de Europese visserijkoepel voor verbetering van het proces van informatieverzameling en verwerking van de data door wetenschappers.

Een pluim werd gegeven aan ICES. ,,Dankzij deze organisatie hebben we een veel beter idee van de staat van de visbestanden. Sinds 1980 wordt 90 procent van de totale vangst in het noordoost-Atlantisch gebied gecoverd door hun wetenschappelijke evaluaties.’’ In dit gebied maken slechts vier soorten (haring, kabeljauw, makreel en lodde) in volume meer dan 50 procent van de vangsten uit, terwijl de 14 belangrijkste soorten 80 procent van de vangsten uitmaken en 50 vissoorten 95 procent.

Doelsoorten

Met deze statistiek in het achterhoofd lijkt het Europêche beter en veel realistischer om voor 2020 te focussen op het bereiken van MSY voor de belangrijkste doelsoorten, in plaats van voor alle bestanden. Zoals gezegd zijn voor lang niet alle bestanden genoeg data (en financiën) beschikbaar voor wetenschappelijke MSY-assessments. Garat eindigde met een positieve noot: ,,Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie heeft onderstreept dat maar liefst 97 procent van de aanlandingen van bestanden die door de EU alleen worden gemanaged al voldoet aan de MSY-doelen.’’