Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Sector teleurgesteld over voorbarige stap

MSC-certificering makreel geschorst

DEN HAAG/ZOETERMEER – De pelagische sector is teleurgesteld over het schorsen van de MSC-certificering voor de makreelvisserij. Er is hoop dat na herijking van de manier waarop het assessment van het makreelbestand plaatsvindt de schorsing weer snel wordt opgeheven.

De wetenschappers van ICES kwamen in oktober 2018 tot de conclusie dat er sprake is van een neerwaartse trend in de paaibiomassa. De omvang van deze paaibiomassa kwam lager uit dan het referentiepunt dat aangeeft dat beheerders actie moeten ondernemen om de visserijdruk te reduceren om op de lange termijn duurzame visserij te kunnen garanderen. Het bereiken van dit referentiepunt is voor de auditors voor MSC reden om de certificering van de makreelvisserij per 2 maart te schorsen. Tot teleurstelling van de in de MINSA (Mackerel Industry Northern Sustainability Alliance) verenigde makreelvissers in het Noordoost-Atlantisch gebied.

Teleurstelling is misschien wat zacht uitgedrukt. Ian Gatt, coördinator van MINSA, geeft aan dat de makreelindustrie ‘gefrustreerd is’. ,,Zeker gezien het feit dat nieuwe informatie over de status van het bestand al in maart beschikbaar komt.’’ ICES is namelijk niet zeker of het assessment van vorig jaar accuraat weergeeft hoe het makreelbestand zich ontwikkelt, door onduidelijkheden over de data-invoer en hoe de modellen die data interpreteren. Zo merkt ICES op dat de manier waarop de data van het makreel-taggen in het bestands-assessmentmodel verwerkt wordt de schatting van het bestand aanzienlijk kan veranderen. Bovendien waren er nog geen schattingen voor het recruitment van 2016 en 2017 beschikbaar voor het assessment van 2018.

Vanwege dit alles voert ICES nu een zogenoemd ‘inter-benchmark process’ uit. De uitkomsten daarvan worden begin maart al verwacht en kunnen leiden tot een herziening van het makreeladvies. Gatt: ,,Hopelijk kan met de nieuwe wetenschappelijke informatie de schorsing weer snel opgeheven worden.’’ Van begin maart tot eind augustus wordt er door MINSA-leden nauwelijks op makreel gevist. ,,Het zou mooi zijn als we de MSC-status weer terug hebben voordat in de late zomer de makreelvisserij weer begint.’’

Workshop

De MINSA North East Atlantic Mackerel fishery was de ‘unit’ die in 2016 MSC-gecertificeerd werd. De leden van de MINSA zijn de Danish Pelagic Producers Organisation, Irish Pelagic Sustainability Association, Irish Pelagic Sustainability Group, Norges Fiskarlag (Noorwegen), Pelagic Freezer trawler Association (Nederland, Duitsland, Frankrijk, VK, Polen en Litouwen), Scottish Pelagic Sustainability Group en de Swedish Pelagic Federation Producer Organisation.

De makreelindustrie werkt nauw samen met ICES in het inter-benchmark proces. In mei staat een internationale wetenschappelijke workshop gepland, waarop ook de makreelindustrie meedenkt over de verbetering van het assessment-proces voor makreel.