Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Sociaal-economische evaluatie Wageningen Economic en Marine Research

Mosselconvenant zet rentabiliteit onder druk

DEN HAAG – Geen bodemvisserij meer, louter mosselzaadinvang los van de bodem. Dat is de stapsgewijze insteek van het Mosselconvenant. In opdracht van de PO-Mossel voerden Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research een evaluatie uit.

Hun rapport ‘Mosseltransitie en natuurherstel, sociaal-economische draagkracht en ontwikkelingen Nederlandse mosselsector, 2008-2017’ wordt vandaag in Yerseke aan de mosselkwekers gepresenteerd. Het Mosselconvenant heeft de sector op zijn kop heeft gezet.

Positief is dat kwekers minder afhankelijk zijn geworden van de grillen van de natuur. Er worden meer mosselen geproduceerd. Maar die extra productie heeft niet geleid tot meer omzet. Sterker, door de extra kosten voor investeringen in mosselzaadinvanginstallaties én tegelijk lagere mosselprijzen hebben veel kwekers het financieel heel moeilijk gekregen. Een derde van de bedrijven staat op omvallen. De meerderheid hikt tegen een verdere uitbreiding van het mzi-areaal aan. Een minderheid is positief over vervolgstappen.

De afgelopen weken hebben de mosselkwekers zich weer met veel arbeidsinzet klaargemaakt voor een nieuwe mzi-seizoen. Van het ministerie van LNV is ook een vergunning ontvangen voor een voorjaarszaadvisserij volgende maand.