Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Kamervragen CDA over kortingen op en terugvordering van subsidies

Moeten vissers bloeden voor fouten overheid?

DEN HAAG – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kort danwel vordert miljoenen euro’s subsidiegeld van de visserijsector terug. CDA-kamerlid Jaco Geurts stelt pittige kamervragen over het ‘door de overheid afbreken van vertrouwen en bereidwilligheid bij vissers om deel te nemen aan innovatieve projecten’.

Jaap van der Vis (TX 36) en Harmen Klein Woolthuis (HFK Engineering) gaven eerder deze maand in Visserijnieuws aan ziek van de subsidies te zijn. Deze innovatieve bedrijven – uitvinders van sumwing in combinatie met de pulsvisserij - zijn lang niet de enige die in de clinch liggen met de RVO. De overheid wordt verweten de spelregels gedurende de wedstrijd en zelfs met terugwerkende kracht gewijzigd danwel verscherpt te hebben, nadat het ministerie door Brussel op de vingers is getikt over de uitvoering van het Europees Fonds voor de Visserij.

Niet alleen worden tientallen ondernemende visserijbedrijven getroffen, ook de belangenorganisaties dreigen er veel (onderzoeks)geld bij in te schieten. Bijvoorbeeld bij de CVO en Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij (Vibeg-gelden) – elk zeven projecten – wordt opgeteld circa 6 ton eerder toegezegd subsidiegeld niet door de RVO uitgekeerd. VisNed is voor uitvoering van de Bedrijfssurvey met 185.000 euro gekort, een besluit dat vorige week maandag in een hoorzitting werd aangevochten. ‘Hier wordt de inzet vanuit de sector geen recht gedaan’, twitterde VisNed vorige week.

Naar aanleiding van de publicatie in Visserijnieuws heeft het CDA deze week schriftelijke vragen gesteld aan EZ-staatssecretaris Martijn van Dam. Kamerlid Geurts noemt de terugvorderingen en kortingen onwenselijk en wil precies weten hoeveel procedures er lopen, hoeveel subsidiegeld het ministerie wil terugvorderen en waarom. De vraag wordt ook gesteld of de regels inderdaad achteraf zijn veranderd, en of dit juridisch wel stand houdt. ,,Zijn deze nieuwe uitvoeringsregels het gevolg van ingrijpen vanuit Brussel? Waarom zouden de vissers en hun organisaties die deze innovatieve projecten hebben uitgevoerd moeten opdraaien voor eventuele fouten die het ministerie heeft gemaakt? Begrijpt u dat door deze terugvorderingen en kortingen de sector in het algemeen en de innovators in de visserijsector in het bijzonder het vertrouwen in uw departement verliezen en dat dit een negatief effect zal hebben op het van de grond komen van innovatieve projecten in de visserijsector? Is het niet zo dat de innovaties van de afgelopen jaren waarover de kennis gedeeld is binnen de hele visserijsector, zoals de pulswing, waaraan deze subsidies hebben bijgedragen belangrijk zijn voor de verduurzaming van de kottersector?’’, aldus Geurts in zijn serie vragen.

Brandbrief aan Van Dam
Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond – met Ursa Major Services BV betrokken bij tientallen subsidieprojecten - heeft afgelopen voorjaar het initiatief genomen om alle gedupeerden bij elkaar te roepen en samen juridisch advies in te winnen. Vorige week is er door hem namens deze grote groep – veertig ondertekenaars plus een dozijn externe adviseurs - een brandbrief naar EZ-staatssecretaris Martijn van Dam verzonden. Het overheidshandelen trekt een zware financiële wissel, en in een aantal gevallen dreigt zelfs een faillissement als ontvangen en besteed geld nu moet worden terugbetaald. Bovendien valt het terugvorderingsbesluit in de meeste gevallen bij de hoofdaanvrager op de deurmat, met als gevolg dat samenwerkende projectpartners in conflict komen met elkaar. En dat geldt zeker ook voor projecten die onlangs zijn vastgesteld en waar de RVO forse kortingen op heeft toegepast. ,,We vechten alles aan. De kortingen zijn volkomen onterecht. We roepen de staatssecretaris op geschonden vertrouwen te herstellen’’, zegt Berends.