Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Nederlandse Mosselveiling moet invulling geven aan nieuwe dynamiek

Moeilijk jaar slaat gat in omzet

YERSEKE – De Nederlandse Mosselveiling zal volgens directeur Johan van Nieuwenhuijzen mee moeten gaan in de nieuwe ontwikkelingen in de relatie tussen kweek en handel. Voor de hele mosselsector was 2016 een moeilijk jaar. De omzet van de Mosselveiling daalde fors door lagere prijzen. De beschikbaarheid van mosselen en de voedselveiligheid zijn ondanks TTX niet in gevaar geweest.

Het jaar 2016 is een lastig jaar geweest voor de mosselsector. Directeur Johan van Nieuwenhuijzen van de Nederlandse Mosselveiling kon er op de nieuwjaarsreceptie vorige week donderdag in Yerseke niet omheen, en dat deed hij ook niet. De ‘primaire sector’, de kweek, heeft veel minder opbrengsten gerealiseerd. Vertaald naar de omzet van de mosselveiling: die daalde door lagere prijzen van 57 miljoen euro naar 44 miljoen euro.

De aangetroffen toxische stof Tetrodotoxine (TTX) in schelpdieren in de Oosterschelde noopte tot logistieke aanpassingen. ,,Voorraadvorming op de verwaterpercelen was tijdelijk niet haalbaar. Directe leveringen aan de handel, zonder tussenkomst van verwaterperceel, was het antwoord’’, aldus Van Nieuwenhuijzen. ,,Door deze logistieke aanpassingen werden de voedselveiligheid en de beschikbaarheid van mosselen gegarandeerd en zijn die niet ter discussie geweest. Een compliment voor de sector!’’

Ook de mosselveiling werkt mee aan structurele oplossingen voor de toekomst. Daarvoor is, om met de woorden van Van Nieuwenhuijzen te spreken, ‘een krachtige sectorale agenda’ nodig. De ontwikkelingen in de relatie kwekers en handelaren die door de TTX-affaire in gang zijn gezet, zijn voor de veiling in ieder geval reden om aanvullende veilingvoorwaarden te introduceren waardoor termijn-voorverkoop mogelijk is.

Wat de interne organisatie betreft kon Van Nieuwenhuijzen onder meer melden dat het vernieuwde veilingsysteem van Pefa goed werkt. Een meer praktische versie voor de mobiele telefoon is op verzoek van de gebruikers vorige maand operationeel geworden. De technische problemen bij de ingebruikname van de nieuwe mosselkraan zijn opgelost, en de ‘analyser’ is opnieuw aangepast. Nieuwe sensoren voor deze apparatuur staan op het programma.

De parkeersituatie en infrastructuur rondom het veilinggebouw tenslotte word momenteel aangepakt door de gemeente Reimerswaal.

Cijfers

Op de Nederlandse Mosselveiling werd in 2016 in totaal 490.000 mosselton aangevoerd, ten opzichte van 502.000 mosselton in 2015. De gemiddelde prijs daalde van 108 euro per mosselton (100 kilo) in 2015 naar 86 euro in 2016. De mosselveiling noteerde daardoor een omzet van 44 miljoen euro, terwijl dit in 2015 nog 57 miljoen euro was.

Boekhoudkundig gezien zijn de opbrengsten van de Nederlandse Mosselveiling zelf hoger dan verwacht. Met terugwerkende kracht wordt per mosselton 10 cent overgemaakt aan kwekers en handel, naast de tariefverlaging die aan het begin van het seizoen al is ingevoerd.