Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Na tien jaar eindelijk MSC-certificaat

Mijlpaal voor de garnalenvissers

BRUSSEL – In aanwezigheid van bewindspersonen hebben de samenwerkende Nederlandse, Duitse en Deense visserijorganisaties dinsdagmiddag eindelijk het MSC-certificaat uitgereikt gekregen. Maar liefst tien jaar is daar aan gewerkt. Een mijlpaal dus. LNV-minister Carola Schouten feliciteerde de garnalenvissers van harte, noemde het keurmerk de kroon op jarenlange arbeid en riep retailers op deze inspanningen te waarderen.

Het MSC-certificaat is het bewijs dat garnalenvissers duurzaam opereren en voldoen aan drie eisen: een gezond garnalenbestand bevissen, dat bestand goed beheren en minimale invloed uitoefenen op het overige zeeleven. Handel en aanvoer voelden druk vanuit de supermarkten, die tien jaar geleden met elkaar afspraken alleen nog maar gecertificeerde vis in het schap te willen hebben. Dat zou aanvankelijk per 2011 zijn.

Dat het allemaal zo lang heeft geduurd komt louter omdat er geen vangstquotum voor garnalen van kracht is en daardoor bestandsbeheer onmogelijk leek. Vier jaar geleden bundelden de visserijsectoren uit de drie Waddenzeelanden hun krachten. De Universiteit van Hamburg en ICES werden ingeschakeld. Ze schreven een beheerplan voor de gehele, grensoverschrijdende garnalenvisserij. Dat was een uitdaging. Europese regulering ontbrak en de drie landen hadden elk hun eigen kijk op beheer.

In een managementplan en productie- en afzetplan inclusief sancties leggen de garnalenvissers zichzelf beperkingen op. Zo is een zeeflap of sorteergrid verplicht, moet er over de 6,8 mm-zeef gezeefd worden en mag het ziftselpercentage niet hoger dan 15 procent zijn. Vangsten en vistijd worden geregistreerd. Wanneer vangsten per onder de norm dalen moet de visserijtijd beperkt worden. Er gelden ook beperkingen voor het aantal visdagen, de maaswijdte en de lengte en het gewicht van de tuigen. In de voorwaarden staat ook dat het gebruik van pulstuigen (vooralsnog) niet is toegestaan.

Een coalitie van acht natuurorganisaties was intensief betrokken bij het certificeringsproces. Afgelopen najaar maakten zij nog bezwaar, maar die werden ingetrokken nadat er vorige maand in Hamburg aanvullende afspraken werden gemaakt. ,,Het traject was soms moeilijk, maar altijd constructief. En de bijdrage van de Nederlandse visserij is cruciaal geweest voor dit mooie resultaat. Nu moeten de garnalenvissers laten zien dat zij hun bijvangst verminderen en kwetsbare gebieden minder belasten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat natuur en visserij hiervan gaan profiteren”, zegt Aafke Brader van het Wereld Natuur Fonds Nederland.

De garnalenvloot die onder het keurmerk van MSC mag vissen omvat 440 kotters: 198 uit Nederland, 213 uit Duitsland en 28 uit Denemarken. Deze garnalenkotters uit drie landen vangen ruim 95 procent van de totale garnalenvangst in de Noordzee.

MSC-certificering is de erkenning voor een duurzame garnalenvisserij. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst moeten de garnalenvissers aan de huidige en aanvullende voorwaarden voldoen. Het inlossen daarvan wordt jaarlijks gecontroleerd. Zo is er een intensieve, grensoverschrijdende samenwerking opgezet tussen de garnalenvissers uit Duitsland, Denemarken en Nederland voor het meten van de effecten op het overige zeeleven.