Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Voor kustonderzoek boven Ameland

Meetframes op Noordzeebodem

AMELAND - Rond 6 november plaatst Rijkswaterstaat drie stalen meetframes op de Noordzeebodem boven Ameland. Aan vissers wordt gevraagd afstand te houden.

Tot eind december voert Rijkswaterstaat metingen uit. Deze metingen zijn onderdeel van het vijfjarig onderzoeksprogramma Kustgenese 2.0, dat in augustus is gestart. De onderzoeken moeten kennis opleveren voor betere kustbescherming met zand tegen de gevolgen van zeespiegelstijging.

De frames staan op een afstand van 5 tot 8 kilometer uit de kust van Ameland en zijn uitgerust met sensoren die informatie inwinnen over stromings- en sedimentpatronen. Rijkswaterstaat adviseert gebruikers van het gebied zoals vissers en beroeps- en recreatievaarders om gedurende de meetperiode 200 meter afstand van de markering aan te houden. De frames zijn gemarkeerd met kardinale betonning en gele bijzondere markeringen. De locaties van de  stalen frames met meetapparatuur zijn ook aangegeven op internet via Berichten aan de Scheepvaart. Na de metingen boven Ameland vinden begin 2018 aanvullende onderzoeken plaats op de Noordzeebodem bij Terschelling en Noordwijk. Eerder vonden metingen op de zeebodem in het Amelander Zeegat plaats.

Meer weten?

Voor meer informatie over en planning van het meerjarig onderzoeksprogramma op de website

Locatie van meetframes (MF-04A, MF-05A, MF-06A) op de zeebodem, ten noorden van AmelandLocatie van meetframes (MF-04A, MF-05A, MF-06A) op de zeebodem, ten noorden van Ameland