Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
MSC-managementplan eist rust voor garnalen

Maximaal 2,5 etmaal per week garnalenvissen

EMMELOORD – Verenigde garnalenvissers uit Nederland, Duitsland en Denemarken mogen voorlopig niet meer dan zestig uur per week vissen. Conform het MSC-managementplan moeten de garnalen met rust worden gelaten.

Vrijdag ontvingen garnalenvissers van de Coöperatieve Visserij Organisatie bericht over de inspanningsbeperking. Op de vergadering van visserijvereniging Ons Belang deelde voorzitter Barbara Holierhoek het nieuws heet van de naald mee, waarna gelijk discussie ontstond over extra uren voor vissers die over het Wad extra stoomtijd kwijt zijn. De zestig uur wordt berekend vanaf vertrek tot aankomst in de haven. Als uit de VMS- en blacboxgegevens duidelijk blijkt dat de kotter voor anker heeft gelegen tellen die uren niet mee. De inspanningsbeperking duurt minimaal tot maandag 24 april.

Heel erg verrassend is de maatregel niet. Want de vangsten zijn ronduit karig. Eind mei vorig jaar werd voor het eerst in de geschiedenis de garnalenvisserij beperkt om het bestand te ontzien, toen twee weken lang maximaal 72 uur per week. Vanwege de aanhoudend slechte vangsten vroegen garnalenvissers zich al af waarom toen wel en nu nog niet.

De garnalenvangsten in maart zijn onder de zogeheten referentiewaarde 2 gezakt. Referentiewaarde 2 betekent dat per uur nog geen 65 procent van de hoeveelheid garnalen werd gevangen vergeleken met de maand maart in de jaren 2002 en 2007, de zogenoemde LPUE (20,18 kilo in maart). In 58.855 uur vingen de (referentie)vloten van Denemarken, Duitsland en Denemarken vorige maand krap 742 ton garnalen, ofwel gemiddeld slechts 12,60 kilo per uur. In het kader van het managementplan is minimaal een gemiddelde van 14,20 kilo per uur nodig. De Nederlandse referentievloot zat daar overigens boven, maar de Deense en Duitse garnalenvissers ver onder (respectievelijk 8,31 en 9,76 kilo garnalen per uur).

Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt: ,,Vistijdreductie voor MSC-garnalenregels zat er al een tijd aan te komen en nu is het dan zover. We hebben hier mee te maken en daar zullen we aan moeten voldoen. Het MSC-certificaat is belangrijk voor de afzet en een opdracht van ‘de kopers van onze garnalen’. Zonder kopers geen visserij en daarom moeten we hier allemaal loyaal aan werken. Wanneer iedereen dit doet zal blijken dat het gewoon goed werkt. Laat zien dat het één voor allen is en allen voor één. Ook hier is het in alle facetten: Eendracht Maakt Kracht. Garnalenvissers rekenen op die loyaliteit en niet op gezichtsverlies. Het is maar twee weekjes zullen we maar denken en dat na een uitmuntend jaar 2016.’’

Overtreders worden beboet. De beperking geldt niet voor Belgische garnalenvissers, want België doet niet mee in het MSC-traject. Aan garnalenkotters die niet bij een producentenorganisatie zijn aangesloten kan de beperking vanuit het managementplan ook niet dwingend worden opgelegd.

De keten hoopt dat het MSC-certificaat aan de garnalenvissers dit jaar na tien jaar voorbereiding eindelijk uitgereikt kan worden. De verwachting is wel dat er vooraf nog bezwaar wordt ingediend, zo bleek op de jaarvergaderingen van Hulp in Nood en Ons Belang de afgelopen weken.

Quotering?

Voorzitter Barbara Holierhoek op de jaarvergadering van Ons Belang: ,,Hoe gaat het met de garnaal? Dat er regelmatig een fluctuatie te zien is bij dit ‘onkruid van de zee’ is een gegeven. Maar moeten we ons zorgen maken om het bestand? Volgens de LPUE-cijfers in MSC wel. We moeten ons inderdaad zorgen maken. De gevangen hoeveelheid garnalen in verhouding tot het aantal geviste uren is te laag. Bij het vaststellen van het managementplan voor MSC waren er volop garnalen. En ik herinner me dat we toen constateerden dat de verwachting was dat we zelden aan de grens van de LPUE waarden zouden komen en dat we eigenlijk liever uren wilden minderen in een tijd van overvloed… Nu in het voorjaar van 2017 zijn we alweer gedwongen om het bestand van de garnaal te beschermen. Dat geeft te denken….

Wellicht is dit dan toch het moment om Europees breed een weekendvisverbod in te voeren en mogelijkheden met betrekking tot quotering van de garnaal te onderzoeken?’’