Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
‘Zo snel mogelijk weer MSC, en tussentijdse TAC-verhoging’

Makreelbestand veel groter bij nieuw rekenmodel

ZOETERMEER/KOPENHAGEN – ICES heeft het rekenmodel om de grootte van het makreelbestand in te schatten herzien. Toepassing van het verbeterde model leidt tot een enorme bijstelling naar boven van het makreelbestand; geen 2,35 miljoen ton maar 4,16 miljoen ton! Helaas voor de sector is het kwaad al geschied: de TAC voor 2019 is op advies van de ICES fors verlaagd en de MSC-certificering voor de makreelvisserij is geschorst.

In september 2018 kwam er een voor de sector dramatisch en verrassend makreeladvies uit van ICES: het makreelbestand bleek veel sneller te zijn gedaald dan het jaar daarvoor werd verwacht. Daardoor kwam het bestand uit onder het biomassa-referentiepunt (MSY Btrigger) en werd door ICES een forse verlaging van de makreel-TAC voor 2019 geadviseerd: 318.403 ton op basis van MSY. Het advies voor 2018 was 550.948 ton.

Voorzitter Gerard van Balsfoort van de PFA: ,,ICES gaf aan dat de omvang van het makreelbestand al vanaf 2011 flink aan het afnemen was, wat niemand uit de pelagische industrie kon begrijpen. Het Noorse visserijinstituut bracht zelfs een persstatement uit nadat ICES op 1 oktober met het tegenvallende TAC-advies voor 2019 uitkwam, waarin met zoveel woorden werd aangegeven dat ze grote moeite hadden met het wetenschappelijke advies.’’

Doordat het bestand onder het biomassa-referentiepunt was gekomen en omdat er geen beheerplan is dat door alle kuststaten wordt onderschreven, werd ook het MSC-keurmerk voor alle makreelvisserijen per maart jongstleden tijdelijk ingetrokken. ,,Dat is nog steeds het geval en gaf een dreun in de makreelmarkt.’’

Ook ICES krabde zich uiteindelijk achter de oren en besloot, mede op aandringen van de landen die op makreel vissen en de pelagische industrie, tot een zogenoemde benchmark-procedure, waarbij de data die gebruikt worden bij het makreel-assessment goed tegen het licht werden gehouden. Er werden twee bijeenkomsten georganiseerd; in Kopenhagen en in IJmuiden. Martin Pastoors, als bioloog werkzaam bij de PFA: ,,Met name de data van een tagging-project (waarbij de tags van gevangen gemerkte makrelen worden uitgelezen in verwerkende fabrieken) bleken de geschatte grootte van het makreelbestand onevenredig te beïnvloeden.’’

ICES heeft nu de bestandsschattingsmethodiek veranderd, waarbij er beter gebruik zal worden gemaakt van de diverse datasets. Deze voorgestelde nieuwe methodiek zal volgens ICES gebruikt gaan worden voor het makreel-advies voor 2020. Het instituut zegt niets over het in oktober 2018 gegeven advies voor de makreel-TAC van 2019, al erkent ICES wel dat de voorgestelde nieuwe methode de ‘perceptie’ van de toestand van het makreelbestand zal veranderen, zowel wat betreft bestandsgrootte als de visserijsterfte en de referentiepunten.

Pastoor: ,,Toepassing van de nieuwe methodiek leidt tot een bijstelling van het makreelbestand van de eerder door ICES geschatte 2,35 miljoen ton naar 4,16 miljoen ton. Een behoorlijk andere perceptie dus, maar veel beter passend bij de ervaringen van de vissers op zee, die al een aantal jaren zeggen dat de makreel op historische hoog niveau zit, hoewel nu wellicht iets aan het dalen.’’

ICES gaat in overleg met visserijmanagers over de implicaties van de nieuwe methodiek. Alle betrokkenen zijn in ieder geval uitgenodigd voor een workshop volgende maand, die in het algemeen ook zal gaan over de vraag hoe lacunes in kennis en data opgelost kunnen worden om het makreeladvies te verbeteren en ‘stabieler’ te maken.

Najaarsvisserij

Van Balsfoort vindt het ‘manhaftig’ van de ICES-experts om toe te geven dat ze vorig jaar fout zaten, maar ook heel jammer dat het allemaal zo moet lopen. De sector zit dit jaar immers opgescheept met een veel lagere TAC en een schorsing van het MSC-certificaat. ,,Wat er nu moet gebeuren is dat de kuststaten ICES vragen om een vernieuwd TAC-advies voor 2019. Het is ook zaak om zo snel mogelijk die MSC-schorsing weer ongedaan te krijgen. We werken er als makreelvisserij erg hard aan op dit moment om in ieder geval voor de start van de najaarsvisserij op makreel weer volledig MSC-gecertificeerd te zijn.’’

Ook in Schotland zijn ze aan het rekenen geslagen. En ook voor voorman Ian Gatt van de Scottish Pelagic Fishermen’s Association (SPFA) is de uitkomst geen verrassing. ,,Het bevestigt wat onze vissers zien op de visgronden. Hopelijk maakt dit de weg vrij voor het ongedaan maken van de schorsing van het MSC-certificaat voor de visserijen op dit voor ons meest waardevolle visbestand in het Noordoost-Atlantische gebied’’, laat Gatt in een persbericht van de SPFA weten.