Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Onderuitputting dreigt

LNV kijkt naar vereenvoudiging subsidieregels

DEN HAAG – Minister Schouten wil enerzijds nog eens goed kijken naar vereenvoudiging van subsidieregels en anderzijds ondernemers stimuleren aanvragen in te dienen voor subsidieprojecten.

Het Nederlandse budget voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij voor de periode 2014-2020 is 128,8 miljoen euro, inclusief ruim 27 miljoen euro nationale cofinanciering.

Er blijkt door het ministerie nog niets gedeclareerd te zijn bij de Europese Commissie. ,,Om er zeker van te zijn dat de gedeclareerde bedragen correct zijn, is er meer tijd nodig om alle interne controles uit te voeren. Er dreigt onderuitputting, waardoor Nederland eind 2018 het risico loopt dat ze EFMZV-budget kwijtraakt’’, schrijft Schouten in antwoord op vragen van de VVD aan de Tweede Kamer. ,,Op nationaal niveau zullen we in gesprek blijven met de begunstigden en de sector om waar mogelijk verdere vereenvoudigingen door te voeren.’’

Bij het opstellen van het Operationeel Programma EFMZV is ervan uitgegaan dat ten minste 69,7 miljoen euro van het EFMZV-budget zal worden besteed aan overheidsopdrachten, zoals het verzamelen van data over visbestanden en investeringen in software voor digitale controles. De overige e 59,1 miljoen is voor het overgrote deel beschikbaar voor het bedrijfsleven, waarvan 28,6 miljoen euro voor innovatieprojecten en investeringen in ecologische verduurzaming van de visserij.