Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Nederlandse versie van CHIRP Maritime Feedback

Leren van ongevallen

ZOETERMEER – Maritime Feedback van CHIRP, het programma waar men vertrouwelijk maritieme ongevallen en incidenten kan melden, is nu ook beschikbaar in een Nederlandse vertaling. Voorlopig voor een jaar. Cor Blonk, onder meer secretaris Arbeidszaken van de PFA, legt uit.

,,Een dag aan boord als vele andere dagen. Je bent aan het werk met de ervaring en de routine die je als zeevarende/visser inmiddels hebt opgedaan. Dan gebeurt er iets in je directe omgeving, een onverwachte situatie of voorval, waarbij het niet veel had gescheeld of iemand was gewond geraakt. Even zit de schrik erin, maar al snel ga je weer over tot de orde van de dag en vaak ben je het voorval alweer snel vergeten. Is deze situatie herkenbaar?

Dagelijks moeten we kiezen hoe we veiliger en/of gezonder kunnen werken. Veel sectoren en bedrijven hebben daar systemen voor. Denk bij de koopvaardij maar aan de International Safety Management Code (ISM). Maar het is de realiteit dat er toch incidenten en ongevallen plaatsvinden. Vaak gaat het gelukkig allemaal net goed, maar regelmatig lezen we over ongevallen met veel ernstigere afloop voor mens en/of milieu. De vraag is nu: wat leren we van deze belangrijke (bijna-)ongelukken?

Door informatie over ongevallen en de oorzaken daarvan en de manieren waarop je ongevallen kunt voorkomen te delen met anderen, kan eenzelfde ongeval in de toekomst wellicht voorkomen worden. Daarom is het belangrijk dat ongevallen gemeld worden, en dat onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van ongevallen. Zo’n programma waarin incidents- en ongevalsmeldingen vertrouwelijk worden behandeld bestaat al en heet CHIRP.

CHIRP Maritime staat voor Confidential Hazardous Reporting Incident Program – Maritime. Het doel van CHIRP Maritime is bij te dragen aan de verbetering van de veiligheid op zee, waar ook ter wereld, door middel van een volledig onafhankelijk en vertrouwelijk meldingssysteem voor alle personen die werkzaam zijn in of in verband met de maritieme sectoren. Deze informatie staat los van een wettelijke verplichting of aansprakelijkheid.

Meldingen aan CHIRP worden vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden niet bewaard en na sluiting van het dossier worden originele stukken teruggestuurd naar de melder van het rapport of vernietigd. De verstrekte informatie wordt, met goedkeuring van de melder en in een geanonimiseerde vorm, ter beschikking gesteld aan degenen die actie kunnen ondernemen om het probleem te verhelpen.

Informatie uit de rapporten kan belangrijk zijn voor een bredere doelgroep van maritieme professionals om soortgelijke incidenten te voorkomen. Die informatie wordt, met toestemming van de rapporteur en nadat alle herleidbare gegevens uit het rapport zijn verwijderd, viermaandelijks gepubliceerd in Maritime Feedback. Met de geanonimiseerde publicatie van de melding en de feedback vanuit CHIRP kan een professional zich bewust worden van verbeterpunten in situaties die zich mogelijk ook bij hem of haar aan boord voordoen.

Inschrijving

De Commissie Arbo & Veiligheid (CAV) is een commissie van vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit de koopvaardij, natte waterbouw en zeevisserij, het maritiem onderwijs en de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij, en maakt deel uit van de Vereniging Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg.

Het doel van deze commissie is een bijdrage te leveren aan het voorkomen van arbeidsongevallen bij zeevarenden. Daarom heeft de commissie zich ook hard gemaakt voor een Nederlandstalige versie van Maritime Feedback. Met een bijdrage van de Stichting Zee-Risico 1996 is Maritime Feedback nu ook in het Nederlands en gratis beschikbaar.

Wanneer blijkt dat een Nederlandse versie van Maritime Feedback in een behoefte voorziet, hoopt de CAV ook volgend jaar een Nederlandstalige versie beschikbaar te kunnen stellen. Schrijf u dus in voor deze gratis uitgave, die ook gaat over uw veiligheid. Inschrijving kan via www.scheepvaartnet.nl onder de button CAV, of rechtstreeks via https://www.scheepvaartnet.nl/?pagina=451&menu=262&GID=1.’’