Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Voorbereidingen op nieuwe seizoen

Kreeftenracers in startblokken

BRUINISSE/YERSEKE/ZIERIKZEE - Dinsdag 6 maart klokslag 10.30 uur mogen de Zeeuwse kreeftvissers vanuit elf verschillende havens onder toezicht van handhavers collectief uitvaren om hun korven, kubben en fuiken uit te zetten in de Oosterschelde. Daarbij mogen ze zelf bepalen vanuit welke haven ze vertrekken. Vanaf donderdag 29 maart mogen de eerste kreeften worden aangeland.

Dinsdag 6 maart is de feitelijke afsluiting van de zogenoemde februaristop voor vaste vistuigen voor bepaalde gebieden (kreeftenlocaties) op de Oosterschelde. Die tijdelijke stop is door het ministerie van LNV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in 2017 voor twee jaar in het leven geroepen als gevolg van strubbelingen rond het zetten van vaste vistuigen op de vrije gronden.

Een deel van de vastevistuigenvissers plaatste voorheen in toenemende mate vislijnen en/of markeringen met daaraan soms één of een heel klein vistuig. Het kwam ook voor dat er helemaal geen vistuigen aan de markeringen en lijnen bevestigd waren. Hierdoor werd, zonder dat er echt werd gevist, het stuk grond rond de lijnen en markeringen ‘exclusief gereserveerd’ voor het aankomende kreeftenseizoen waarbij bepaald geen sprake was van ‘vrije grond’.

Wie, waar en hoe

De vakdeskundigen visserij Gert-Jan van Veen (vanuit Yerseke) en Harry Heidekamp (vanuit Zierikzee) zijn druk met de uitvoering en planning van de start, het toezicht en de handhaving daarop. Van Veen zegt: ,,Ik stel vast dat er binnen de sector een stukje communicatie op gang komt richting samenwerking. Over sommige locaties worden onderlinge afspraken gemaakt over wie, waar en hoe.’’

Ook Harry Heidekamp ervaart iets in de sfeer van een ‘hang naar organisatie’: ,,Ik vaar reeds vanaf het jaar 2000 voor LNV/RVO en de visserij. Heel lang leek het er voor een deel maar in toenemende mate op dat men binnen de vastevistuigensector verdeeld was en vooral voor zichzelf of kleinere clubjes ging. Maar Oosterschelde-breed lijkt het er absoluut op dat de vissers het belang van samenwerking meer onderkennen. Ik ben enorm benieuwd of het in de (nabije) toekomst de sector gaat lukken de organisatiegraad te verhogen. Er zijn absoluut kansen.”

Op basis van een tussenevaluatie met de vastevistuigensector na de eerste collectieve start heeft de RVO de mogelijkheid geschapen om voor 2018 te kiezen voor een afwijkende haven van vertrek in plaats vanuit de verplichte reguliere thuishaven te vertrekken. Komend najaar volgt een eindevaluatie van de proefjaren 2017 en 2018.