Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Urk maakt afspraken met Politie en Kustwacht

Krachtenbundeling bij hulp na ramp op zee

URK – Urk bundelt de nationale krachten bij hulpverlening bij rampen op zee.

Vorige week werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen het Calamiteiten Team Maritiem Urk (CTMU), de politie en de Kustwacht. Afspraken zijn vastgelegd in een protocol om snel en gestroomlijnd hulp te bieden.

Urk heeft een grote vloot, onder diverse Europese vlaggen. Naar aanleiding van de rampen met de Z 85 (2015) en UK 165 (2019) is het Calamiteiten Team Maritiem Urk ontstaan voor gecoördineerde hulpverlening. Voorzitter is afslagdirecteur Teun Visser. Het dregteam SOAD maakt onderdeel uit van het CTMU.

Bij rampen op zee krijgen hulpverleners te maken met diverse instanties en bureaucratische regels. De ervaring is dat communicatie complex is en in elkaars vaarwater terecht komt, helemaal als een ramp met een vlagkotter plaatsvindt in buitenlandse wateren. Denk aan de Z 85, een vaartuig dat in België geregistreerd was van een Urker eigenaar, met een Urker/Belgische/Portugese bemanning, dat in Het Kanaal in Brits water verging, waarbij Fransen hulp verleenden en de Nederlandse marine uiteindelijk dook. Er was een breed netwerk nodig om een zoekactie op touw te zetten. Ook bij de ramp met de UK 165 was het niet vanzelfsprekend dat de vrijwilligersorganisatie SOAD met eigen opsporingsapparatuur voor de kust van Den Helder en Texel mocht helpen zoeken.

,,Samenwerking is essentieel in de korte tijd die er is om te zoeken naar schip en bemanning. Ook het kunnen toepassen van verschillende technieken tijdens een zoekactie is belangrijk. Doel is om zo snel mogelijk onzekerheid bij familie en samenleving weg te nemen’’, zegt initiatiefnemer Gerrit Hakvoort van het dregteam SOAD. Dregteam SOAD staat voor de Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen.

Aan de hand van het nu ondertekende protocol kan de juiste hulp geboden worden en kunnen zoekacties snel worden opgezet en gecoördineerd. Bij de samenwerking zijn betrokken: CTMU met de gemeente Urk, de Nederlandse Kustwacht, de Nationale Politie, het LTOZ (Landelijk Team Onderwaterzoekingen) en Dregteam SOAD.

Het CTMU heeft als doel om, in het geval van een calamiteit, de acties te coördineren van de ingezette vrijwilligers en de deelnemende schepen. De inzet richt zich op het vinden van vermiste personen of van de schepen. Het CTMU richt zich op het wegnemen van onzekerheid bij nabestaanden en binnen de samenleving. Ze gaat daarvoor tot het uiterste qua tijd en inzet om slachtoffers weer terug te brengen bij de familie.