Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Noordzeeakkoord legt onoverbrugbare verschillen bloot

Kottervereniging VisNed uit elkaar

DEN HELDER/URK – VisNed ligt definitief uit elkaar. De verschillen tussen de vijf aangesloten producentenorganisaties worden als onoverbrugbaar beschouwd. Op de bestuursvergadering afgelopen woensdag is een knoop doorgehakt om te ontvlechten.

VisNed is een nationale vereniging van vijf producentenorganisaties in de kottervisserij. Vier van hen – Delta  Zuid, Wieringen, West (Den Helder) en Texel - hebben hun lidmaatschap eind vorig jaar opgezegd en hebben besloten dat met inachtneming van de opzegtermijn door te zetten. PO-Urk, verreweg de grootste van de vijf producentenorganisaties, blijft per 1 januari 2022 over als enige lid van VisNed. De facto betekent dat wat PO Urk betreft echter niet het einde van VisNed als belangenorganisatie. PO Urk verwacht namelijk dat na een aanpassing van de statuten andere PO’s of brancheorganisaties lid zullen worden.

Het proces rondom het Noordzeeakkoord heeft grote verschillen en verdeeldheid in de kottervisserij blootgelegd, vooral in de gelederen van VisNed. PO Urk zei vorig jaar april het lidmaatschap van VisNed op na presentatie van het beladen onderhandelaarsakkoord van het Noordzeeakkoord. Niet de inhoud, maar het besluitvormingsproces was de reden van de voorwaardelijke opzegging. Urk beklemtoonde dat conform de afspraak de achterban een besluit moest nemen over het wel of niet akkoord gaan.

Er volgde een mediationtraject om als PO’s weer nader tot elkaar te komen.  In oktober trok Urk de opzegging bij VisNed weer in toen duidelijk werd dat de meerderheid van de achterban zoals afgesproken het nationale standpunt bepaalt over het Noordzeeakkoord, wat betekende: niet ondertekenen en niet deelnemen aan het Noordzeeoverleg. Een krappe meerderheid van de vissers gaf er blijk van onvoldoende toekomstperspectief te zien in het Noordzeeakkoord voor de blijvers.

Texel had een afwijkende mening, ging als enige PO niet akkoord met de conclusies en het koersdocument van de mediator en zei diezelfde maand het lidmaatschap op vanwege ‘verschil van inzicht in belangenbehartiging, communicatie en samenwerking’. Daarna zegden achtereenvolgens PO West, PO Wieringen en tot slot ook PO Delta Zuid in december 2020 hun lidmaatschap van VisNed op.

Na  ruim een jaar intern vergaderen en discussiëren zien de VisNed-bestuurders geen andere uitweg dan inderdaad uit elkaar te gaan.  Dat wordt betreurd, maar een scheiding der wegen wordt als de enige manier gezien om voorwaarts te kunnen gaan. Want, zo verwoordt directeur Pim Visser het: ,,De onoverbrugbare verschillen in visie, aanpak en standpunten zorgden ook voor een verlamming van de belangenbehartiging. Wanneer de verschillen tussen het standpunt en visie van Urk enerzijds en de rest anderzijds zo groot zijn, dan is ook een compromis moeilijk en dat wreekt zich al een poos.”

Het afscheiden van de vier PO’s uit VisNed zal grote gevolgen hebben voor de werkzaamheden van VisNed, voor het afdekken van het werkveld en voor het VisNed-team. Hoe die ontvlechting er uit gaat zien, wordt de komende tijd uitgewerkt.