Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Geïnspireerd door Nieuw-Zeelands net

Kiwi-kuil getest op de GO 23

STELLENDAM/EMMELOORD – De GO 23 heeft eind vorig jaar twee testreizen gemaakt met de zogenoemde ‘kiwi-kuil’. Hoewel het verlies aan marktwaardige tong nog iets te hoog is, is het ontwerp veelbelovend. De testen waren in het kader van het project Netinnovatie Kottervisserij deel 2. Florian Landstra, projectbegeleider van de Nederlandse Vissersbond, doet verslag.

Geïnspireerd op een Nieuw- Zeelands netontwerp bedacht een samenwerking van vissers, aan de visserij gerelateerde partijen en wetenschappers de kiwi-kuil, een netontwerp om de selectiviteit van de tongvisserij te verbeteren. Binnen het project Netinnovatie Kottervisserij deel II ging een samenwerking van Van Wijk, firma de Vogel (GO 23), Coöperatie Westvoorn, Visserij-Innovatiecentrum Zuidwest-Nederland, Wageningen Marine Research en de Nederlandse Vissersbond aan de slag met de Nederlandse variant van de kiwi-kuil.

,,We waren benieuwd of deze Nieuw-Zeelandse methode de selectiviteit en overleving kan laten toenemen in de Nederlandse tongvisserij”, aldus Arie van Wijk van Van Wijk. ,,Het netontwerp heeft zich na jaren van testen en onderzoek in de pelagische visserij bij Nieuw-Zeeland inmiddels bewezen. Daarom hebben wij hoge verwachtingen.”

Een kuil van conventioneel netwerk heeft verschillende vormen gedurende het vangstproces op de doelsoort tong. Naarmate de trek vordert neemt de kuilinhoud toe en krijgt de kuil een peerachtige vorm. Hierbij liggen de vissen over elkaar heen tegen het netwerk gedrukt en blokkeren ze de mazen. Daarnaast moeten ondermaatse vissen zich eerst draaien voordat ze de juiste oriëntatie hebben gevonden om uit de mazen te ontsnappen. De selectiviteit neemt daarmee af naarmate er meer vangst in de kuil komt.

Als alternatief hiervoor is er een kuil ontwikkeld van zeildoek, met openingen die specifiek zijn gepositioneerd op de natuurlijke zwemrichting van de vissen, waardoor ondermaatse tong en kleine schol makkelijker kunnen ontsnappen. Door de openingen zullen de waterdruk en de stroming in de kuil verminderen. Ook achterin de kuil zal de stroming minimaal zijn. Hierdoor behoudt de kuil zijn gefixeerde vorm en hebben ondermaatse vissen meer tijd om rond te zwemmen en te zoeken naar een ontsnappingspunt.”

Aan het werk met de kiwi-kuil op de GO 23.Aan het werk met de kiwi-kuil op de GO 23.

Niet alleen zal de kiwi-kuil zorgen voor een hogere selectiviteit, ook de overleving van de vis kan ermee verbeterd worden. In het conventionele net krijgt de vis gedurende zijn verblijf in de kuil een continue stroom van schurend zandhoudend water over zich heen. Dit beschadigt de vis. In het nieuwe netontwerp is het einde van de kuil gesloten, waardoor het water met de kuil meebeweegt, wat de kwaliteit van de vis waarschijnlijk ten goede komt. In oktober 2018 heeft de GO 23 een week getest met de kiwikuil. ,,Gedurende die week bleek dat de doorstroming in het netontwerp niet voldeed aan de verwachting. Er werd een retourstroom gecreëerd in de kuil. Deze retourstroom vertaalde zich naar stekers in het net voor de kuil”, vertelt mede-eigenaar Kommer de Vogel.

De doorstroming van het net werd vergroot door in de kuil een tussenstuk toe te voegen, extra gaten in het zeildoek aan te brengen en de aanhechting naar de kuil aan te pakken. In december 2018 zijn de testen hervat. De aanpassingen lijken een grote verbetering. ,,De kwaliteit van de gevangen vis is toegenomen”, vertelt Van Wijk. ,,Het verlies van de commerciële tong was nog wel te hoog, maar de vangst van bovenmaatse schol is nu redelijk gelijk met de conventionele kuil. Vermoedelijk weet tong te ontsnappen door de gaten in het zeil. Doordat zeil (nog) niet wordt gebruikt in de Nederlandse visserij is het zoeken naar hoe groot de diameters moeten zijn en welke vorm deze gaten moeten hebben.”

Het is zoeken naar hoe groot de diameters moeten zijn en welke vorm de gaten in het zeildoek van de kiwi-kuil moeten hebben.Het is zoeken naar hoe groot de diameters moeten zijn en welke vorm de gaten in het zeildoek van de kiwi-kuil moeten hebben.

Vervolgproject

Het project Netinnovatie Kottervisserij deel II loopt binnenkort af. Er zijn binnen dit project mooie resultaten behaald met de kiwi-kuil en we hopen dat de kuil verder wordt getest in een vervolgproject.

Het project Netinnovatie Kottervisserij deel 2 wordt ter voorbereiding op de aanlandplicht door de Nederlandse Vissersbond namens de kottersector uitgevoerd met steun uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Bron: Youtube - Video netinnovatie 'Kiwikuil'