Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Aanloop behandeling begroting landbouw en visserij

Kamervragen over controle en microplastics

DEN HAAG – Ruim 500 vragen zijn op staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ afgevuurd in de aanloop naar de behandeling van de begroting 2013 van het onderdeel landbouw en natuur, inclusief visserij. De tientallen vragen over de visserij hebben vooral betrekking op subsidies, controle en overtredingen.

Een  bont palet aan onderwerpen komt voorbij in de honderd pagina’s tellende beantwoording van de schriftelijke vragen, van megastallen en stikstofbeleid tot dierenwelzijn en de overdracht van de medebewindstaken van de productschappen. Het spreekt vanzelf dat het bij de begrotingsbehandeling vooral over de cijfertjes gaat, zeker ook bij de vragen over de visserij.

Voor visserijcontroles is jaarlijks een budget van ongeveer 6 miljoen euro beschikbaar. Aangezien de ‘Barend Biesheuvel’ in 2009 is overgedragen aan de Kustwacht is er voor de inzet van dit inspectievaartuig een jaarlijks bedrag van ongeveer 1,9 miljoen euro opgenomen in de Defensie-begroting van de Kustwacht.

Vanaf 1 januari 2012 tot en met 24 november 2012 zijn door de NVWA 2.895 visserij-inspecties uitgevoerd. Deze inspecties resulteerden in 2.608 akkoordbevindingen en 287 niet-akkoordbevindingen. Van de niet-akkoordbevindingen is in 122 gevallen proces-verbaal opgemaakt. In 165 gevallen is een klein foutje geconstateerd dat met een correctiehandeling is afgedaan.

Bij de antwoorden worden gespecificeerde overzichten gegeven van de subsidies voor de Nederlandse visserijsector en van de bijdragen uit het Europees Visserij Fonds (EVF) per Europese lidstaat voor de periode 2007-2013. Van de in totaal 4,3 miljard euro uit het EVF heeft Nederland 48,5 miljoen ontvangen en België 26,2 miljoen. Veel minder dan bijvoorbeeld Bulgarije (80,1 miljoen), Denemarken (133,7 miljoen), Frankrijk (216 miljoen), Griekenland (208 miljoen), Italië (424,3 miljoen), Polen (734 miljoen), Portugal (246,4 miljoen), Roemenië (230,7 miljoen), Spanje (1,13 miljard) en het Verenigd Koninkrijk (137,8 miljoen). In 2007 heeft het kabinet additioneel eenmalig een bedrag van 25 miljoen euro toegevoegd aan de nationale cofinanciering voor onder meer een saneringsronde van de kottervloot.

Plastic deeltjes
Nieuw is de aandacht voor de mogelijke effecten van microplastics op vis- en schelpdierpopulaties. Het verzamelen van kennis over het voorkomen van microplastics (plastic deeltjes met een doorsnede kleiner dan 5 mm) in vis- en schelpdieren en de effecten op de gezondheid van vis- en schelpdierpopulaties is ook een relatief nieuw onderzoeksgebied. Het ministerie I&M is een van de financiers van het EU Interreg project MICRO (2012-2015), waarin een analyse wordt gemaakt van de omvang van het probleem en de risico’s voor het mariene milieu. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan het ontwikkelen van indicatoren van microplastics voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM).