Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Sinkevičius (28) uit Litouwen verantwoordelijk voor EU-visserijbeleid

Jonge Eurocommissaris op ‘Milieu en Oceanen’

BRUSSEL - Virginijus Sinkevičius uit Litouwen wordt de nieuwe Europese Commissaris voor ‘Milieu en Oceanen’ en verantwoordelijk voor het Europees visserijbeleid.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde vorige week haar nieuwe team voor. Het Europees Parlement moet nog goedkeuring geven aan de kandidaten voordat de nieuwe Europese Commissie op 1 november van start gaat.

Timmermans en Samson

Sinkevičius is met zijn 28 jaar de jongste Eurocommissaris ooit. Hij studeerde in Engeland en Nederland (European Studies, Maastricht) en was de afgelopen twee jaar in eigen land minister van Economie en Innovatie. In Litouwen is Sinkevičius lid van de Unie van Boeren en Groenen, een partij die eerder centrumrechts en conservatief dan progressief genoemd wordt.

Klimaatbeleid staat hoog op de agenda van de nieuwe Duitse Commissievoorzitter Von der Leyen. De EU moet wat haar betreft het voortouw nemen in de transitie naar een gezonde planeet. De Nederlander Frans Timmermans (PvdA) wordt als een van de drie uitvoerende vice-voorzitters coördinator voor deze ‘Green Deal’, wat een van de kernthema’s is van de nieuwe Europese Commissie, met als hoge doel om van Europa het eerste klimaatneutrale werelddeel te maken. Oud-PvdA-leider en ex-Greenpeace-campagneleider Diederik Samson wordt de kabinetschef van Timmermans. Sinkevičius met zijn twee directoraten ‘Milieu’ en ‘Maritieme zaken en Visserij’ werkt onder leiding van Timmermans.

Opdrachten

Von der Leyen schrijft aan Sinkevičius dat zijn taak is ervoor te zorgen dat ons milieu, de blauwe economie en de visserijsector een integraal onderdeel vormen van de Europese Green Deal, door te helpen de Europese klimaatambities waar te maken. Concreet wordt genoemd: een welvarende en duurzame visserij, vermindering van emissies (naar nul), het beschermen van biodiversiteit wereldwijd (ook in zee), verbetering van water- en luchtkwaliteit, circulaire economie en plasticvrije oceanen.

Uitputting van visbestanden moet uiteraard worden voorkomen, net als toenemende milieudruk. Europese visbestanden worden aangeprezen als voedselbron met een lage ecologische footprint, en als cruciaal voor het welzijn van kustgemeenschappen. Om het potentieel van de ‘blauwe economie’ (waarbij naast economische ook rekening wordt gehouden met milieu- en sociale aspecten) volledig te benutten, moet Sinkevičius kennis, ruimtelijke ordening, energie, investeringen en regionale samenwerking bundelen.

Sinkevičius krijgt de opdracht het bestaande gemeenschappelijk visserijbeleid volledig uit te voeren, inclusief de aanlandplicht plus meerjarige beheersplannen. Effectieve controle en handhaving en het respecteren van de maximale duurzame opbrengst van visbestanden (MSY) blijven topprioriteiten. In 2022 moet een evaluatie van het gemeenschappelijk EU-visserijbeleid worden uitgevoerd, waarin ook klimaatproblemen aangepakt moeten worden. Alles moet uit de kast worden gehaald in de strijd tegen illegale visserij wereldwijd, waarbij een invoerverbod als laatste (red)middel wordt genoemd.