Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Bestuurlijk Platform Visserij – ‘Urk declaration’

Internationale visserijregio’s gaan nauwer samenwerken

BRUSSEL – De visserijregio’s in de Europese Unie gaan de krachten bundelen.

Op initiatief van het Bestuurlijk Platform Visserij kwamen vorige week voor het eerst visserijregio’s uit diverse EU-lidstaten bijeen om zich samen sterk te maken voor de toekomst van de sector. Een unieke bijeenkomst, waarin zorgen werden gedeeld over Brexit, de aanlandplicht en de sociaal-economische consequenties – lees: werkgelegenheid - van het beleid voor de visserijregio’s. Een groot succes, stelt de Zeeuwse BPV-voorzitter Jo-Annes de Bat. Tientallen visserijgemeenschappen uit Nederland, België, Denemarken en Frankrijk waren vertegenwoordigd.

Over genoemde onderwerpen werd een korte pitch gegeven door de voormannen van de Nederlandse Vissersbond (Johan Nooitgedagt), VisNed (Pim Visser) en Denemarken Fisk (Niels Wichmann). Belangrijk item van bespreking was de zogeheten ‘Urk declaration’, een gezamenlijke verklaring aan het adres van politici en beleidsmakers. Er worden nu zoveel mogelijk handtekeningen vanuit EU-visserijgemeenschappen verzameld.

Deze declaration handelt met name over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de EU-visserijregio’s. Aan de Europese onderhandelaars en besluitvormers wordt gevraagd zoveel mogelijk de belangen van de visserijsector voor ogen te houden. ,,Doel is een gezamenlijke en eensgezinde opstelling in de onderhandelingen over Brexit. Voor de betrokken gemeenschappen is een economisch toekomstbestendige sector en een duurzaam beheer van de visbestanden van groot belang’’, zegt Juriean Brands, secretaris van het BPV.

Voorzitter De Bat kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. ,,Wat we vanmiddag hebben gezien is dat er een grote mate van overeenstemming was over de wens om als visserijgemeenschappen en in internationaal verband samen te werken en elkaar daarmee te versterken.’’