Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Paling, tarbot, kingfish, zalm en zeesla

Innovaties in aquacultuur

DEN HAAG – Het ministerie van LNV honoreert vijf subsidieaanvragen in het kader van Innovatie Aquacultuur.

De subsidieregeling was afgelopen zomer opengesteld. Er werd voor bijna 2,9 miljoen euro subsidie aangevraagd. De vijf gehonoreerde projecten zijn goed voor 2,25 miljoen euro subsidie.

Eelric

Palingrokerij Koolen BV krijgt als penvoerder 5 ton subsidie voor uitvoering van het project Eelric-fase 2. EELRIC is de afkorting van Eel Reproduction Innovation Centre, het platform waarbinnen Wageningen Universiteit & Research en Stichting Duurzame Palingsector Nederland samenwerken aan aalkweek en dat een thuisbasis moet worden voor internationale topexperts om een doorbraak te forceren voor productie van glasaal. Wetenschappers uit Japan, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten en acht Europese landen werken op de Universiteit van Wageningen samen. Doel is een succesvolle reproductie van aal in gevangenschap en opschaling naar bedrijfsmatige productie van glasaal in Nederlandse aquacultuurbedrijven. Voor de tweede fase van het EELRIC-onderzoek zal de focus liggen op de ontwikkeling van geschikt voer om de palinglarven te laten opgroeien tot glasaal. Dupan draagt als samenwerkingspartner 542.177 euro bij en levert de benodigde praktijk- en systeemkennis op het gebied van aquacultuur.

Afgelopen najaar vond in Dubrovnik een wetenschappelijke EELRIC-workshop plaats. Bijzonder was de lezing van de Japanse palingwetenschapper Katsumi Tsukamoto. Hem is het gelukt Japanse schieralen te laten voortplanten, de larven volwassen te laten worden en ook die weer te laten voortplanten. Hij liet beelden zien van de vierde generatie Japanse glasaaltjes die in gevangenschap geboren zijn, ofwel gereproduceerd zijn. Daarnaast toonde hij beelden van een Japanse paling op de paaiplaats in de Grote Oceaan, ten noorden van Guam. Een Europese paling in de Sargassozee is nog nooit waargenomen.

Vorige maand was professor Mark Lokman van de universiteit van Otago, Nieuw-Zeeland, op bezoek in Wageningen. Hij gaf een lezing over zijn onderzoek naar de reproductie van Nieuw-Zeelandse palingen, specifiek over de cruciale rol van het steroïd hormoon 11-ketotestosteron. Dit hormoon is betrokken bij het schier worden van de vrouwelijke paling en de ontwikkeling van de eicellen. Samenwerking tussen Wageningen en Otago in een vergelijkende studie tussen de Europese en Nieuw-Zeelandse aal kan handvaten bieden voor het succesvol afrijpen van paling in gevangenschap. Glasaal en tarbot

In het verlengde van het aalproject liggen de activiteiten van Glasaal Volendam BV, dat samen met het Zeeuwse Fry Marine 494.151 euro subsidie tegemoet mag zien. De subsidie is bestemd voor een innovatief broedhuis voor paling én eentje voor tarbot! Glasaal Volendam focust zich uitsluitend op glasaal, Fry Marine in Kamperland richt zich op een succesvol broedhuis voor tarbot. ,,Binnen dit project zullen nieuwe kweektechnieken en protocollen, voeders en kweekfaciliteiten worden ontwikkeld specifiek voor de productie van glaasaal en tarbotpootgoed. In eerste instantie zal dit op kleine schaal gebeuren. Zodra een goed kweekregime is ontwikkeld zullen de processen worden doorontwikkeld ten behoeve van opschaling en praktijktoepassing van de techniek’’, luidt de samenvatting van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het is feitelijk een gecombineerd project, waarbij de aanvragers al lerend van elkaars expertise en ervaring versneld tot succesvolle broedhuizen/hatcheries willen komen.

Kingfish

Kingfish Zeeland BV opent komend voorjaar op Noord-Beveland een grootschalige kwekerij voor Yellowtail kingfish, op jaarbasis 500-600 ton. LNV zegt vanuit de regeling Innovatie Aquacultuur 283.289 euro subsidie toe voor duurzame kweek. ,,In overleg met onderzoekers van Wageningen Research zijn vier belangrijke hiaten in kennis van kweek van Yellowtail gedefinieerd die in dit project uitgevoerd zullen worden. Op deze manier zal kennisontwikkeling plaatsvinden in de volgende facetten van de houderij: organisch voer, lichtregimes, flowregimes en een detectiesysteem voor grondsmaak. Met die kennis wordt een duurzamere kweek beoogt, door leefomgeving en voeding van de Yellowtail positief te beïnvloeden.’’

Albatros Technologies BV uit Zwijndrecht kan 5 ton subsidie tegemoet zien voor onderzoek naar de technische haalbaarheid van een nieuw grootschalig gesloten kweeksysteem. ‘Nereus’ geheten. Dit recirculatiesysteem is bestemd voor zalm en ook andere vissoorten. De focus ligt op vissenwelzijn en het reduceren van de ecologische impact tot nul. In een te bouwen testunit zal moeten worden bekeken of paramaters zoals verversing, zuurstof, flow, vuilafvoer, temperatuur, etcetera beheersbaar zijn. Kennispartners in de uitvoering van het onderzoek zijn: WMR, Wetsus Leeuwarden, ACE, Syntef Department of Aquaculture & Marine Technology (Noorwegen) en Nofima (Noorwegen).

‘Zeewierinnovatie: zeesla!’ is het project van Seaweed Harvest Holland op Schouwen-Duiveland. De subsidiebijdrage is 481.619 euro.