Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Ongefundeerde broodroof

IJsselmeervissers accepteren geen verdere beperking

LELYSTAD – De IJsselmeervissers accepteren geen verdere reductie van de nettenvisserij.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland had de IJsselmeervissers vorige week uitgenodigd om te praten over ideeën om de schubvisvisserij verder te beperken. In reactie daarop werd een gezamenlijke brief namens de ledenraad van de PO-IJsselmeer en ook niet-leden verzonden met de boodschap geen verdere reductie van vangstmogelijkheden te zullen accepteren en dus ook niet in te zullen te gaan op de invulling van het voorstel om de schubvisserij conform advies van Wageningen Marine Research met 36 procent verder te beperken.

De IJsselmeervissers vissen nog maar met 15 procent van hun merken, in totaal niet meer dan 600 netten op het IJsselmeer en Markermeer-IJmeer. De uitstekende vangsten met zo weinig netten zijn het bewijs dat met de snoekbaarsstand wel goed zit. Ondanks de enorme beperking van 85 procent van de netten en 97 procent van de zegendagen wordt er ook meer brasem en blankvoorn aangeland. De overgebleven vissers noemen een verdere reductie ongefundeerde broodroof.

Volgende week staat er een bestuurlijk overleg over de IJsselmeervisserij gepland, aan de vooravond van een algemeen visserijoverleg in de Tweede Kamer. Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt benadrukt dat er geen akkoord is over de toekomst van de IJsselmeervisserij, zoals het ministerie van LNV twee maanden geleden openbaar maakte. ,,Als het niet anders kan zullen we zeker procederen wanneer verdere reducties verplicht worden. Er is geen rationele uitleg waarom er nog meer merkjes of vistijd ingeleverd zou moeten worden. We gaan er dwars voorliggen’’, aldus Nooitgedagt.

In het kader van de Wet Natuurbescherming moeten IJsselmeervissers tot maart ook al maandelijks een week stilliggen. De eerste van vier stilligweken is de laatste week van november. Met het oog op de Wnb-vergunning zijn er aanvullend ook gebieden permanent gesloten voor de visserij met staande netten.