Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Adviezen ICES voor pelagische TAC’s

Het gaat heel goed met de makreel

KOPENHAGEN/ZOETERMEER – ICES adviseert voor 2020 een flinke verhoging voor de makreel-TAC en vrijwel gelijke blauwe wijting-TAC. Niet echt verrassend voor de sector is de geadviseerde forse verlaging voor de TAC westelijke horsmakreel.

ICES bracht vorige week haar adviezen uit voor een aantal ‘widely distributed stocks’, waaronder de voor Nederland zo belangrijke pelagische visbestanden makreel, blauwe wijting en horsmakreel. Die bevatten in ieder geval goed nieuws voor de makreel, de belangrijkste vissoort voor de Europese pelagische industrie. Het advies voor 2020 is 922.064 ton, 19,7 procent hoger dan het in mei van dit jaar nog tussentijds verhoogde advies voor het huidige jaar 2019: 770.358 ton.

Dat vernieuwde advies verving het oorspronkelijke advies van slechts 318.403 ton, dat vorig jaar een storm van kritiek vanuit de sector opleverde en mede reden was voor ICES om het assessmentproces te benchmarken. Het dramatisch lagere advies was voor de certificeerders reden om het MSC-certificaat voor de makreelvisserijen bijna per direct te schorsen.

ICES stelt dat het paaibestand na een piek in 2014 aan het afnemen is, maar met 4,4 miljoen ton nog steeds ver boven de MSY-referentiewaarde van 2,54 miljoen ton ligt. De visserijsterfte neemt af sinds 2003, en zit nog net niet op de MSY-referentiewaarde. De jaarklassen zijn sinds 2011 bovengemiddeld. De sector rapporteerde grote scholen makreel over het hele verspreidingsgebied en toegenomen aantallen jonge vis.

Patroon

Het wetenschappelijke advies voor de blauwe wijting-TAC is 1.161.625 ton, 1,6 procent meer dan in 2019. ICES merkt op dat de visserijsterfte is gedaald vanaf 2015 maar wel nog boven de grenswaarde voor MSY zit. Het paaibestand neemt af, maar ligt nog ruim boven de kritische waarde voor MSY. Het recruitment wordt na jaren van goede aanwas voor 2017-2019 laag ingeschat. Het blauwewijtingbestand kent al jaren een patroon van perioden van hoge aanwas die worden afgewisseld met perioden van lage aanwas. Vanuit de vloten is opgemerkt dat de visserij dit jaar bijzonder goed was gedurende het hele seizoen, met vooral enorme vangsten west van Ierland en Schotland, en ook dat door een aantal trawlers meer kleine blauwe wijting op de visgronden is vastgesteld dan vorig jaar.

Het advies voor de voor Nederland relatief belangrijke westelijke horsmakreel ligt op 83.954 ton. Dat is maar liefst 42,2 procent minder dan het advies van vorig jaar. Voor dit bestand, dat heel erg afhankelijk is van incidentele zeer grote jaarklassen, staan alle seinen op oranje. Het paaibestand neemt af sinds 2015 en nadert de door ICES gedefinieerde kritische grens, de visserijsterfte is heel laag maar nog net boven de (recent verlaagde) MSY-waarde. Wel is er sinds 2014 sprake van minder kleine jaarklassen.

Het advies voor met name de Noorse visserij (en de Europese haringhandel!) heel belangrijke Atlanto Scandic haring is 525.594 ton, 11 procent lager dan vorig jaar. De Europese Unie, dus inclusief Nederland, heeft slechts een klein aandeel in deze TAC. Nederlandse trawlers vingen vorig jaar 0,7 procent van deze TAC.

Impact

Voorzitter Gerard van Balsfoort van de PFA: ,,Het nieuwe makreeladvies bevestigt dat het uitermate goed gaat met het makreelbestand. Het bestand is erg groot. Ondanks het gebrek aan overeenstemming tussen alle kuststaten over een gezamenlijk beheer en quotaverdeling. Met Brexit in het vooruitzicht is de kans eerlijk gezegd ook niet erg groot dat het dit jaar wel tot een gezamenlijk akkoord zal komen.’’

Dezelfde eerlijkheid gebiedt Van Balsfoort te zeggen dat het advies voor horsmakreel voor 2019 ‘verrassend hoog’ was. ,,Dus dat dit neerwaarts aangepast wordt voor 2020 is dan weer niet verrassend. Ook voor dit bestand geldt dat er al jaren op een echt goede jaarklasse gewacht wordt. Maar ook geldt dat de visserijdruk op het bestand echt heel erg laag is. Veel lager dan de natuurlijke sterfte binnen dit bestand. Met andere woorden: de visserij heeft nauwelijks impact op dit visbestand.’’

Wat blauwe wijting betreft had de sector verwacht dat het advies voor 2020, gezien de mindere recente aanwas, ook wat lager zou worden. ,,Het bestand is nog steeds groot, maar neemt wel verder af volgend jaar. Het is dus echt wachten op nieuwe aanwas.’’

Herziening

In het Verenigd Koninkrijk, waar de makreel voor de visserijsector als geheel de belangrijkste vissoort is, zijn ze bijzonder ingenomen met het wetenschappelijk advies. De Schotse visserijvoorman Ian Gatt, voorzitter van de Scottish Pelagic Fishermen’s Association, legt in zijn eerste reactie de nadruk op de duurzame keuze die consumenten maken als ze kiezen voor makreel. Gatt is tevens coördinator van de MINSA, het samenwerkingsverband van de pelagische PO’s uit de lidstaten voor de MSC-certificering. De industrie verwacht dat dit advies zal resulteren in een herziening van de score van de makreelvisserijen bij de MSC-standaard, wat uiteindelijk moet leiden tot opheffing van de huidige schorsing van het MSC-certificaat voor makreel.