Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Bestand hoger ingeschat, aanwas blijft laag

Haringadvies fors omhoog

KOPENHAGEN – ICES adviseert om volgend jaar maximaal 431.062 ton Noordzeeharing te vangen (waarvan 418.649 ton voor menselijke consumptie). Het advies is fors hoger dan dat voor 2019 werd gegeven, maar bevat wel een ‘winstwaarschuwing’. Ondertussen werken de EU en Noorwegen samen aan een nieuw managementplan voor Noordzeeharing.

Voor het wetenschappelijk advies voor de Noordzeeharingvangst in 2020 staan letterlijk alle seinen op groen. Het paaibestand fluctueerde de afgelopen twintig jaar tussen 1,5 en 1,7 miljoen ton, en was in elk jaar boven het MSY-referentiepunt. Al sinds 1996 is de visserijsterfte onder de MSY-waarde. Het advies is flink hoger dan het advies dat vorig jaar zomer voor 2019 werd gegeven (311.572 ton). Na een nieuw assessment wordt het bestand nu namelijk groter ingeschat. En vanwege de relatief hogere visserijdruk op oudere haring worden hogere vangsten verwacht. ICES geeft wel een winstwaarschuwing: de komende jaren wordt een krimp van het haringbestand verwacht, vanwege de (zeer) lage aanwas al sinds 2002 en het kleiner wordende aandeel in de vangst van de grote jaarklasse 2013.

Pelagisch voorman Gerard van Balsfoort was vorig jaar onaangenaam verrast door het haringadvies, en is ook dit jaar weer verrast. Van Balsfoort: ,,Het ICES-advies dat vorig jaar uitkwam voor de TAC van 2019 zou een reductie van de TAC met maar liefst 52 procent gegeven hebben. De richting van het advies was geen verrassing, wel uiteraard de omvang van de voorgestelde reductie. Wij hebben vervolgens als sector dit advies geaccepteerd, maar hebben wel aangegeven dat we niet in één keer deze 52 procent wilden dragen. De EU en Noorwegen hebben vervolgens besloten tot een korting van 36 procent, naar 385.008 ton. Nog steeds een hele forse reductie!’’

Het voorliggende advies voor de TAC Noordzeeharing voor 2020 is toch weer verrassend voor de sector. ,,We gingen er eigenlijk van uit dat we een verdere reductie van de TAC tegemoet zouden zien in 2020, en nu komt het advies zelfs wat hóger uit dan de overeengekomen TAC voor 2019. Achteraf zou je kunnen zeggen dat het een juiste benadering was van ons om te pleiten voor een stapsgewijze daling. Wel geeft het advies aan dat de recruitment de laatste jaren is teruggelopen en dat nu de visserij vooral de wat oudere dieren in de populatie bevist. Het ziet er dus naar uit dat na 2020 de TAC verder terug zal lopen, totdat er weer een grotere aanwas in de vangst gaat komen.’’

Managementplan

Naast het vangstadvies heeft ICES een tweede advies gegeven voor Noordzeeharing, voor een nieuwe, lange termijn beheerstrategie voor dit haringbestand. De EU en Noorwegen moeten samen op basis van dit beheeradvies een besluit nemen over een nieuw managementplan voor Noordzeeharing. Hierover is de afgelopen maand mei al een eerste overleg geweest in Londen, maar er zijn nog geen conclusies hierover bereikt.

Het lijkt er volgens Van Balsfoort op dat de EU en Noorwegen pas na de zomer – in september – hun ei hierover zullen leggen. ,,Ik wil daar niet op vooruitlopen, maar als ik zo dit tweede advies van ICES lees, is het niet uit te sluiten dat de F-target van dit nieuwe beheerplan iets lager kan komen te liggen dan de F (visserijsterfte, red.) waarop het voorliggende TAC-advies is gebaseerd. Het kan dus zijn dat als EU en Noorwegen tot een besluit komen over een nieuw beheerplan voor Noordzeeharing de TAC voor 2020 door deze lagere F-target van het beheerplan iets lager zal kunnen liggen dan dit ICES-advies van 418.649 ton voor de haringvisserij voor menselijke consumptie.’’