Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Visindustrie schrikt van onderzoek – Nederland zal zich in eigen voet schieten

‘Handelsmaatregelen tegen zalm'

BRUSSEL – De druk om maatregelen te nemen tegen Noorwegen om zich te houden aan de wetenschappelijke vangstadviezen voor makreel, blauwe wijting en haring neemt toe. In de Tweede Kamer en Brussel gaan stemmen op om de Noren met importbeperkingen op zalm terug te slaan. Een geschrokken Visfederatie heeft LNV-minister Schouten geschreven dat zo'n disproportionele tegenactie tot grote verliezen bij veel Nederlandse viswerkers zal leiden.

Zalm is in korte tijd van enorm belang geworden voor de Nederlandse visindustrie, in het bijzonder voor Urk waar verwerkers zijn omgeschakeld en de zalmverwerking nog steeds groeit. ,,Het is de economische redding voor Urk na steeds dalende platvisvangsten van de eigen Noordzeevloot’’, zegt een Urker importeur en verwerker.

De fracties van de regeringspartijen VVD en CDA vroegen vorige week aan LNV-minister Schouten om zich hard te maken voor Europese importbeperkingen op Noorse kweekzalm. Enkele andere lidstaten van de Europese Unie pleiten ook al voor handelsmaatregelen. Maar minister Schouten wil eerst weten wat de consequenties kunnen zijn voor de visindustrie en de opties van de Europese Commissie horen. ,,Ik zal daarom pleiten voor eerst een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke handelsmaatregelen zodat deze afgewogen en gericht ingezet kunnen worden'', antwoordt Schouten aan de Tweede Kamer.

Dat Noorwegen en ook de Faeröer eilanden en IJsland eigenstandig hun vangstmogelijkheden voor in het bijzonder makreel verhogen, noemt Schouten overigens ernstig. Met hun acties benadelen deze kuststaten de EU-vissers.

De Visfederatie schrijft in een spoedbrief ‘handelsmaatregelen tegen kweekzalm’ aan minister Schouten dat de zorgen rondom de visserijovereenkomsten tussen de EU en kuststaten voor Europese visserijbedrijven duidelijk zijn en het verlies van het MSC-certificaat voor makreel in de markt gevoeld wordt. Dat er druk op Noorwegen wordt gezet is dan ook begrijpelijk.

Tegelijk benadrukt de Visfederatie dat kweekzalm voor Nederlandse verwerkers inmiddels belangrijker is geworden dan platvis. Het is op dit moment zelfs de belangrijkste grondstof voor de visverwerkende industrie in Nederland. Kweekzalm is een groeiproduct. ,,Ook voor logistieke bedrijven in ons land en voor de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven is sprake van een groeiend economisch belang bij de invoer van Noorse (en IJslandse) kweekzalm. De invoerwaarde van hele zalm, de grondstof voor verwerking, lag in 2020 ruim zeven keer hoger dan in 2012. In de eerste helft van dit jaar is een groei van meer dan 20 procent gerealiseerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Kortom, kweekzalm heeft een heel andere waardeketen dan die van wild gevangen pelagische vis zoals makreel en haring’’, aldus Guus Pastoor, voorzitter van de Visfederatie.

Gelet op deze belangen voor regionale economieën en werkgelegenheid bevreemdt het de Visfederatie in hoge mate dat de Nederlandse overheid de bereidheid uitspreekt om de Europese Commissie te laten onderzoeken of handelsmaatregelen op Noorse kweekzalm mogelijk zijn. ,,Terecht heeft u aangegeven de belangen van alle betrokken partijen mee in beschouwing te nemen. Maar de bereidheid om maatregelen tegen kweekzalm te onderzoeken veroorzaakt nu reeds grote onrust in onze zalmverwerkende industrie die volop met nieuwe investeringen bezig is.''

De Visfederatie schrijft solidair te willen zijn met de aanvoerders die getroffen worden door het Noorse beleid. ,,Maar een onevenwichtige afweging van belangen is voor onze sector niet aanvaardbaar. Wij verzoeken u dus met klem om in dit dossier geen koppeling te maken met kweekzalm, een waardeketen die volledig losstaat van de pelagische visserij. Maatregelen gericht op Noorse kweekzalm zullen voor onze leden desastreuze effecten hebben die ook op langere termijn gaan doorwerken. Nederland zal zich in de eigen voet schieten en de prijs daarvoor zal hoog zijn.''

Vorig jaar werd volgens bureau Eurostat circa 875 miljoen kilo hele Atlantische zalm ingevoerd in de EU. Ruim 95 procent daarvan is afkomstig uit Noorwegen, IJsland of de Faeröer.