Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Opgesteld door Piet Roos

Handboek regelgeving voor de vriestrawlers

ZOETERMEER/DEN HAAG – Welke regels gelden er nu precies in welk zeegebied? Om het voor de schippers op zee makkelijker te maken heeft de PFA een digitaal handboek (pelagische) regelgeving laten ontwikkelen.

De directe aanleiding was de juridische onzekerheid bij de introductie van de aanlandplicht vanaf begin 2015. Ook moet het handboek voorkomen dat er kleine administratieve overtredingen worden begaan die toch vaak enorme boetes tot gevolg hebben. Aan Piet Roos, voorheen visserijregelgeving-specialist bij EZ, is gevraagd om het handboek te produceren, in samenwerking met Wim van Koningsveld van EZ (voor de digitalisering) en onder begeleiding van een werkgroep van (wal)schippers van de PFA.

Piet Roos: ,,Deel 1 is helemaal klaar. In dit algemene deel gaat het over welke documenten je altijd aan boord moet hebben en over apparatuur en technische maatregelen in het algemeen. Deel 2 is ook klaar maar moet alleen nog worden gedigitaliseerd. Dit deel gaat over de regelgeving per zeegebied. Als een schipper bijvoorbeeld west van Schotland gaat vissen kan hij makkelijk de regelgeving opzoeken die daar per vissoort specifiek van toepassing is. Vooralsnog is het handboek beperkt tot de Europese wateren, maar het wordt binnenkort uitgebreid met de internationale wateren.’’

Het handboek bevat een geavanceerde zoekfunctie, en omdat het digitaal is kan het altijd bijgewerkt worden. Roos zal het de komende tijd blijven onderhouden. Voorzitter Gerard van Balsfoort van de PFA is er erg blij mee. ,,We hebben dit op eigen initiatief en op eigen kosten gedaan. Omdat het door ons is ontwikkeld is dit ook ons eigendom.’’ De eerste reacties op de vloot zijn enthousiast. Roos: ,,Ze beginnen al over een app.’’