Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Van Dam over aanlandplicht

Grote stappen in visserijpraktijk gevraagd

DEN HAAG – De kottervloot moet echt intensief aan de slag om selectiever te vissen, en voor sommige visserijen betekent dat een verandering van de huidige visserijpraktijk.

Staatssecretaris Martijn van Dam schrijft daar indringend over in een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over onder andere de aanlandplicht. Schar en bot vallen niet meer onder de aanlandplicht. De aanlandplicht voor scholdiscards in de tongvisserij wordt een jaar uitgesteld. Maar Van Dam is zich ervan bewust dat ‘we’ er daarmee nog lang niet zijn. ,,In bepaalde visserijen zullen bij de volledige invoering van de aanlandplicht in 2019 grote problemen ontstaan als er niets verandert.’’

Naast schol noemt Van Dam heel concreet tarbot, griet en rog als problematische soorten. Een forse verbetering van selectiviteit én van overleving is volgens de staatssecretaris nodig. Bij herhaling wordt de noodzaak van serieuze registratie van discards genoemd, ook om de wetenschappelijke onderbouwing van het gezamenlijke tarbot- en grietbestand te verbeteren.

Doorvaartplicht

Grote stappen in visserijpraktijk gevraagdGrote stappen in visserijpraktijk gevraagd Tarbot/griet en rog lopen vanwege het relatief kleine quotum ook het risico zogenaamde choke species te worden, ondanks top-ups vanwege de aanlandplicht. Als zo’n TAC volgevist is, betekent dat conform de regelgeving in de aanlandplicht dat de visserij volledig gesloten wordt. Alle visserijlidstaten hebben wel problemen met soorten met een (te) laag quotum; hiervoor worden op regionaal oplossingen gezocht. In de brief aan de Tweede Kamer noemt Van Dam als een van de opties een ‘doorvaartplicht’ wanneer er in een gebied veel vis met een laag quotum wordt gevangen.

Kortom, er worden grote stappen van de sector gevraagd en een intensivering van de inzet op verbetering van selectiviteit en overleving. ,,Een deel van deze verbetering zal voor 2019 moeten worden bereikt, maar ook de periode daarna zal er een opgave blijven. Ik zal mij ervoor inzetten om hiervoor zoveel mogelijk ruimte te bieden’’, aldus Van Dam.

OUDESCHILD – De TX 36 start experimenteel onderzoek op met een zogeheten eBRP, een electric bentic release panel. In de bovenzijde is bij het achternet een bolvormige pulsmodule van HFK Engineering ingehangen. Voor de tunnel is een wijd mazenpaneel aangebracht om discards en benthos te lozen. De extra pulsmodule moet er voor zorgen dat de tong als het ware verkrampt en zo in het achtereind komt. Praktijktesten zijn nog niet uitgevoerd vanwege problemen met het nieuwe pulscomputerprogramma.